Akutteamet

Lunds universitet har gett oss i uppdrag att vid akut krissituation bistå med psykologisk krishantering. Akut krisstöd och rådgivning erbjuder vi avtalspartners osm tecknar avtal Akut krisstöd. Vi har ett nationellt nätverk av legitimerade psykoterapeuter och psykologer samt beteendevetare. Vid behov av akut krisstöd ringer avtalspartners 040 782 11 under kontorstid och kväll/helg 076 126 71 43.

Akutteamet är beredda att vid behov "rycka ut" inom Sverige och arbeta vid en akut händelse, ex olycka, suicid, allvarlig sjukdom, terrorhot för arbetsplatsens medarbetare samt ge stöd till chefer och medarbetare individuellt och/eller i grupp, i det akuta skedet av krisen. Det kan också innebära att ge uppföljande stöd till chefer och medarbetare. Vi kan hjälpa till med kort varsel inom ett dygn. Om det händer en stor olycka kan det bli aktuellt att vi behöver flera terapeuter på ett och samma uppdrag. Jouren och sambandscentralen är stationerad och bemannad på våra kontor i Malmö eller Helsingborg. Jourpersonalen i Skåne sköter logistiken kring insatsen som behövs kring den akuta händelsen och väljer ut vilka konsulter som ska erbjudas uppdraget. Uppdraget gäller i Sverige och vi avtalar vi om Ni önskar hjälpinsats i hela Sverige eller vissa delområden i Sverige. Branscher som kan vara extra hjälpta av avtel med vårt akutteam är, hotell, vaktbolag, detaljhandel, jourbutiker, snabbmatskedjor m fl serviceyrken.

Företag som vill bli kopplade till vårt akuta team av psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare är välkomna att kontakta Johan Hagström på johan@familjeterapeuterna.com eller ringa 040 - 782 11. Vi lämnar offert på uppdrag.