Akutteamet

Akut krisstöd och rådgivning erbjuder vi avtalspartners med avtalet Akut krisstöd. Vi har ett nationellt nätverk av legitimerade psykoterapeuter och psykologer samt beteendevetare som byggdes upp med anledning av att Lunds universitet har uppphandlat Akut krisstöd med psykologisk krishantering av oss.

Vid behov av akut krisstöd ringer avtalspartners 040-782 11 under kontorstid och kväll/helg 076 126 71 43.

Akutteamet "rycker ut" inom Sverige och arbetar vid en akut händelse. Det kan vara vid rån, olycka, suicid, allvarlig sjukdom, terrorhot eller annan hotfull situation mot arbetsplatsens chefer och medarbetare. Vi ger stöd till chefer och medarbetare individuellt och/eller i grupp, i det akuta skedet av krisen. Det kan också innebära att ge uppföljande stöd till chefer och medarbetare. Vi kan hjälpa till med kort varsel inom ett dygn. Om det händer en stor olycka kan det bli aktuellt att vi behöver flera terapeuter på ett och samma uppdrag. Jouren och sambandscentralen är stationerad och bemannad på vårt kontor i Malmö. Jourpersonalen i Skåne sköter logistiken kring insatsen som behövs kring den akuta händelsen och väljer ut vilka konsulter som ska erbjudas uppdraget. Uppdraget gäller i Sverige och vi avtalar vi om Ni önskar hjälpinsats i hela eller delområden i Sverige. Branscher som kan vara extra hjälpta av avtal med vårt akutteam är hotell, vaktbolag, detaljhandel, jourbutiker, snabbmatskedjor m fl serviceyrken.

Företag som vill bli kopplade till vårt akuta team av psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare är välkomna att kontakta Johan Hagström på johan@familjeterapeuterna.com eller ringa 040 - 782 11. Vi lämnar offert på uppdrag.