Familjerådgivning, familjeterapi & parterapi

Familjerådgivning erbjuder vi familjer som har utmaningar att hantera i sina familjerelationer. Familjerådgivning är stödjande och rådgivande. Barnperspektivet är en central del i arbetet med familjer hos oss. Familjerådgivning varar mellan 1-8 gånger och leder till förändring. I olika åldrar kan behoven i relationer och frågor som rör relationer se olika ut. Livet förändras, nya situationer och sammanhang uppstår. Till Familjerådgivning kan du vända dig oavsett ålder.

Det mesta är möjligt att reda ut på egen hand men ibland behöver man söka professionell hjälp. Exempel på sådana situationer kan vara:

  • Svårigheter att lösa konflikter i hemmet, skola, arbete, fritid etc.
  • Bristande kommunikation mellan familjemedlemmar
  • Kris på grund av att något svårt har inträffat
  • Ombildade familjer, mina och dina barn
  • Otrohet
  • Att hantera en ny fas i livet
  • Svårigheter mellan generationer
  • Eller om känslan att kärleken har tagit slut upptar Dig alltför mycket.
  • Ibland räcker det med ett samtal.

Remiss kan Du endast erbjudas för individuell psykoterapeutisk behandling enligt Vårdval Psykoterapi inom Hälsoval Skåne. Det är Din remitterande doktor på vårdcentralen som avgör Din möjlighet till remiss.

För familjer finns det tyvärr inget Vårdval Familjeterapi ännu och därför går det inte att få remiss från primärvården till Familjeterapi. Vi erbjuder därför tjänsterna Familjerådgivning och parterapi för privatbetalande till en kostnad av 1200 kronor per 60 minuter i Sverige. Familjerådgivning till Höganäs kommuns innevånare kostar 280:- per timme eftersom de har avtal med oss. Senare återbud än 24 timmar debiteras med 500:- för både privata och subventionerade kunder.

Familjerelaterade problem kan vara kommunikation, olika syn på barnuppfostran, sömn och stressrelaterad problematik, barn som mår dåligt i skolan eller på dagis, föräldrar som behöver hjälp att förstå sitt barns beteende m flera utmaningar.

Om Du vill veta mer om våra behandlare och behandlingsmetoder så finns det mycket information på vår hemsida under rubriken - Personal. Du kan maila eller ringa till oss så hjälper vi Dig och familjen att få rätt hjälp.

I alla känslomässigt nära relationer finns ett behov att balansera två grundläggande livsbehov: å ena sidan behovet av närhet och anknytning och å andra sidan behovet av autonomi och självständighet. I denna balansakt fastnar många par och utvecklar negativa samspelsmönster som ständigt upprepas. Båda kämpar för sig och relationen på sitt sätt men känslan av avstånd, besvikelse och ilska växer. I Parterapi blir det möjligt att förstå att det är mönstret och inte den andre partnern som behöver förändras. I Parterapi blir det möjligt att gemensamt utveckla förmågan att förbli oss själva i relationen och samtidigt känna närhet, innerlighet och gemenskap. Med andra ord, i Parterapi utvecklar paret ett mer fungerande samspelsmönster.

Parterapi ökar närhet, intimitet och fördjupar kärleken. Att leva tillsammans i en nära relation är något som många önskar och strävar efter. En nära relation kan vara underbar och innerlig men den kan också innebära känslor som är svåra att hantera. I Parterapi och Familjeterapi arbetar Du och Din partner/familj tillsammans med parterapeuten med djupliggande känslomässiga mönster och beteende som kräver mer arbete än vid en Familjerådgivning. Vi subventionerar av den anledningen inte tjänsten Parterapi och Familjeterapi. Pris för Parterapi och Familjeterapi är 1200:- per timme.

Emotionell Focused Therapy på Facebook

Gruppterapi med familjemedlem är möjligt med metoderna IPT-kort och KBT-kort. Du erbjuds 4-5 gruppsamtal tillsammans med din familjemedlem om han/hon också går i psykoterapi via remiss hos våra behandlare.

1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft. Den ger Dig möjlighet att gå hos oss via remiss oavsett var Du bor i Sverige. För mer info hänvisar vi till 1177.se Vi har avtal med hotell intill oss som gör det möjligt för Er med lång resväg att anlita våra tjänster. Vi erbjuder psykoterapi vid två eftermiddagspass dag 1 och ett förmiddagspass dag 2. För mer info vänligen kontakta vår expedition på 040-782 11 eller mail: info@familjeterapeuterna.com.

lup.lub.lu.se