Onlineterapi, KBT- terapi i app & Telefonrådgivning

Vi erbjuder psykoterapi Online oavsett var Du befinner Dig. Om Du reser i tjänsten och har svårt att komma regelbundet till Din terapeut så kan Du boka psykoterapi Online, Facetime eller via telefon. Vi använder oss av Kaddio som är en molnbaserad tjänst med bankID. Socialstyrelsen har godkänt verktyget för att bedriva Onlineterapi. Du känner Dig säker och vi vet att vi gör allting enligt regelboken när det gäller vårt åtagande av sekretess. Journal förs också i systemet Kaddio.

Telefonrådgivning erbjuder vi Dig som enbart söker råd och stöd i ett specifikt problem. Du bokar tjänsten via https://familjeterapeuterna.kaddio.com eller ring 040-782 11 eller maila telefonradgivning@familjeterapeuterna.com

IKBT är vår app som Du kan använda Dig av som en digital terapeutisk behandling och/eller som en extra hjälp mellan gångerna som du går i terapi hos Din behandlare. Priset för en åtta veckors behandling är 2 950 kronor. Du kan om Du vill komplettera IKBT behandlingen via appen med exempelvis Onlineterapi med Din behandlare och/eller med bokade möten hos Din behandlare på en av våra fysiska mottagningar. I dagsläget erbjuder vi en app kring sömnproblematik men fler appar är under utveckling.

Information om KBT-behandling för sömnproblematik via app

Denna behandling riktar sig till dig som har en uttalad sömnproblematik vilken har en negativ inverkan på din funktion i vardagen och/eller på ditt psykiska mående och välbefinnande. Behandlingen är lämplig oavsett om du har en långvarig sömnproblematik eller om den aktualiserats först i denna period. Likaså är den lämplig även för dig som genomgår medicinsk behandling för problematiken. I priset för behandlingen ingår tre samtal med legitimerad psykolog och vid inledande bedömningssamtal genomförs en noggrann bedömning kring huruvida behandling via app bedöms som lämpligt för just dig. Har du en annan psykisk ohälsa vilka samspelar tydligt med din sömnproblematik kan vi gemensamt ta ställning till annan eventuellt mer lämplig behandling.

Innehållet i denna KBT-behandling via app bygger genomgående på välbeprövade metoder inom kognitiv beteendeterapi vilka visar upprepade goda resultat i forskning. Behandlingen är avsedd att pågå under åtta veckor vilket bedöms som en lämplig tid för att hinna implementera och arbeta med de olika metoderna och även hinna uppleva en förändring i önskvärd riktning. I samråd med aktuell psykolog beslutas om när under behandlingens gång som samtalsstöd är mest hjälpsamt. Om behovet av detta är större än de tre samtal som ingår i behandlingen finns möjlighet att boka fler samtal enligt ordinare taxa för privat samtalsbehandling.

Ansvarig kontaktperson för app kring sömnproblematik: Therése Burman, leg psykolog therese@familjeterapeuterna.com

Övriga frågor: info@familjeterapeuterna.com

Varmt välkommen att kontakta oss för att påbörja behandlingen eller om du önskar mer information!