Interpersonell terapi, IPT

Vi är ackrediterade av region Skåne att erbjuda Interpersonell terapi, IPT via Vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne. Du behöver remiss från Din vårdcentral. Det är Din primärvårdsläkare som avgör om Du är lämplig för behandling med Interpersonell terapi, IPT. Det finns möjlighet till 4-5 gemensamma samtal med din partner i den här terapiformen, dock ej om du går via Vårdval Psykoterapi eftersom remissen då är personlig.

Interpersonell terapi, IPT är en strukturerad form av psykoterapi med fokus på relationer. Problem i betydelsefulla relationer kan leda till olika symptom som psykologisk stress, depression eller ångest.

Genom att bli uppmärksam på vårt sätt att reagera känslomässigt ökar vår förmåga att förstå och hantera sociala sammanhang.

Interpersonell terapi, IPT har visat gott resultat för personer som lider av:

  • Oro och stress
  • Nedstämdhet eller depression
  • Depression under graviditet och efter förlossning
  • Sorg som inte går över

Det är en så kallad tidsbegränsad behandling. För att snabbt avgränsa terapin och koncentrera kraften där den som mest behövs bestämmer vi vid de första tillfällena vilket fokusområde vi skall ha och arbetar sedan strukturerat utifrån detta.
Interpersonell terapi, IPT har visat sig nå goda resultat och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Hos oss kan Du gå i längre Interpersonell terapi via egenremiss när Du betalar hela kostnaden själv. Vi vet att för vissa människor är det, av olika anledningar, känsligt att be om en remiss från sin vårdcentrals doktor och betalar hela behandlingskostnaden själva.

Som privatbetalande kund är antalet gånger obegränsat. Det är Du och Din behandlande psykoterapeut som avgör när Du är färdigbehandlad.

Tillsammans med Din behandlande psykoterapeut lägger Du upp behandlingen så att den blir hjälpsam för Dig.

Många arbetsgivare betalar mellan 5-10 styck behandlingstillfällen för sina anställda med psykisk ohälsa. Fråga Din arbetsgivare om Du har möjlighet att få den hjälpen. Det är en god arbetsmiljöpolicy och en mycket lönsam investering för arbetsgivaren.

Vulnerability, Dr. Brene Brown föreläser om kraften i att leva sårbar och öppen i våra relationer.

Läs mer på Psykologiguiden.se

1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft. Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Det ger Dig på så sätt möjlighet att gå hos oss via remiss oavsett var Du bor i Sverige. Du skall vara listad på en av region Skånes vårdcentraler för att få remiss till oss. För mer info hänvisar vi till 1177.se Vi har avtal med hotell intill oss som gör det möjligt för Er med lång resväg att anlita våra tjänster. Vi erbjuder psykoterapi vid två eftermiddagspass dag 1 och ett förmiddagspass dag 2. För mer info vänligen kontakta vår expedition på 040-782 11 eller mail: info@familjeterapeuterna.com.