Kognitiv beteendeterapi, KBT

Vi är ackrediterade av region Skåne att erbjuda KBTkort via Vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne. Du behöver remiss från din vårdcentral. Det är Din primärvårdsläkare som avgör om Du är lämplig för behandling med KBTkort.

Terapin går ut på att försöka identifiera vilka tankemönster och tankesätt du har när du mår dåligt. Tillsammans med terapeuten arbetar du sedan med att förändra dessa tankemönster för att kunna må bra. En KBT-behandling kan omfatta psykopedagogiska inslag som är viktiga för att förstå hur till exempel ångest yttrar sig och vad du kan göra för att minska eller bli av med dina besvär. Terapeuten kan också erbjuda dig olika metoder för avslappning, till exempel mindfulness.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan även fungera som gruppbehandling eller som vägledd självhjälp med hjälp av bok eller internet. Hos oss på Familjeterapeuterna är det möjligt att gå i grupp med sin familj eller partner. Du kan gå 4-5 gånger tillsammans i grupp. Remiss är dock personlig och gäller enbart Dig som har fått remissen.

Hos oss kan Du gå i längre Kognitiv beteendeterapi via egenremiss när Du betalar hela kostnaden själv. Vi vet att för vissa människor är det, av olika anledningar, känsligt att be om en remiss från sin vårdcentrals doktor och betalar hela behandlingskostnaden själv.

Som privatbetalande kund är antalet gånger obegränsat. Det är Du och Din behandlande psykoterapeut som avgör när Du är färdigbehandlad.

Tillsammans med Din behandlande psykoterapeut lägger Du upp behandlingen så att den blir hjälpsam för Dig.

Många arbetsgivare betalar mellan 5-10 behandlingstillfällen för sina anställda med psykisk ohälsa. Fråga Din arbetsgivare om Du har möjlighet att få den hjälpen. Det är en god arbetsmiljöpolicy och en mycket lönsam investering för arbetsgivaren.

Läs mer om KBT