Läs om vårdval psykoterapi

Vårdval Psykoterapi inom Hälsoval Skåne gäller Dig som är listad på någon vårdcentral i Skåne. Du kan bli remitterad till oss för psykisk ohälsa som Depression, Ångest och relationella problem som påverkar Din livssituation både privat och yrkesmässigt. Din husläkare på den vårdenhet där Du är listad fattar beslut om Du är lämpad för den behandling som erbjuds i Vårdval Psykoterapi, IPT, KBT eller PDT, och som i så fall skriver remiss. Sjukvårdstaxa 200:-/besök. Vid avbokning efter 24 timmar innan bokat besök debiterar vi 400 kronor i avgift enligt region Skånes avbokningsregler. Våra behandlingar ingår i högkostnadsskyddet och frikortet gäller hos oss. Din vårdcentral förlorar inte vårdpeng om Du remitteras till oss. Du hittar oss på 1177.se.

https://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/Kontakt/Familjeterapeuterna-Syd-AB/

https://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/Kontakt/Familjeterapeuterna-Syd-FILIAL/

För att hitta information om hur vägen till en remiss kan gå till för den hjälpsökande, klicka på nedanstående länk

Familjeterapeuterna Syd AB i Malmö, Helsingborg och Höganäs är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi. Våra legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer som är ackrediterade av Region Skåne hittar du under varje ort som finns under rubriken Vårdval Psykoterapi.

Vi arbetar med metoder som interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT), och psykodynamisk terapi (PDT). Vi tar emot remisser från Primärvården i Skåne. Remiss är alltid personlig. Det går inte att få remiss till parterapi eller familjerådgivning.

För familjer och par finns det tyvärr ännu inget Vårdval Familjeterapi. Vi erbjuder Familjeterapi i privat regi. Familjerelaterade problem kan vara kommunikation, olika syn på barnuppfostran, sömn och stressrelaterad problematik, barn som mår dåligt i skolan eller på dagis, föräldrar som behöver hjälp att förstå sitt barns beteende m flera utmaningar.

Om Du vill veta mer om våra behandlare och behandlingsmetoder så finns det mycket information på vår hemsida - våra tjänster - och Du kan maila eller ringa till oss så hjälper vi Dig och familjen att få rätt hjälp.

SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

http://www.skane.se/spiss

Brightcove

https://www.brightcove.com/en/