Personal

Malmö

Johan Hagström

Verksamhetschef, legitimerad Psykoterapeut, Präst enligt Svenska kyrkans ordning, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetningsmetoden, ackrediterad IPT, PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Linda Wahlberg

Diplomerad Psykosyntesterapeut, grundläggande nivå i Integrativ psykoterapi, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Karin Beijer

Socionom, Jur kand, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning, ackrediterad IPT terapeut av region Skåne

Tobias Richard

Leg lärare inom Idrott & Hälsa samt ämnet Psykologi, European Mastersexamen i Idrottspsykologi, basutbildning med psykodynamisk inriktning.

Magdalena Persson

Legitimerad Psykolog, IPT A, utbildar i PTSD, Handledare PTP psykologer och kandidater från psykologprogrammen

Virginia Jesionowska

Psykolog PTP, KBTkort & KBTgrupp ackrediterad av region Skåne, Familjerådgivare

Moa Kristensson

Socionom, psykoterapeut pågående legitimationsutbildning

Ida Welbourn

legitimerad Psykolog, legitimerad Psykoterapeut inriktning psykodynamisk för vuna och med specialistkompetens för barn, ungdomar och familjer, ackrediterad PDTlång terapeut av region Skåne.

Julia Wesley Ferreira

Psykolog PTP, ackrediterad för KBT/kort och KBT/grupp av region Skåne, Familjerådgivare

Bryndis Stefansdottir

Arkitekt, psykoterapiutbildad vid Psykoterapeutisk Institut & EFT-Instituttet, kropsterapi v. Meriam Al-Erhayem & Peter Munk

Victoria Paglert

Socionom, leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, ISTDP, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne

Marina Simonsson

Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Ann Madsen

legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

Anna Nordström

Socionom, leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, ackrediterad PDT & IPT terapeut av region Skåne

Pelle Olsson

Socionom, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning

Petra Eninge

Friskvårdsterapeut och Kostrådgivare med kognitiv inriktning. Licensierad Personlig Tränare och Massör.

Walid Hamawander

Beteendevetare, legitimerad Psykoterapeut inriktning familj, Familjerådgivare

Anna Olsson

Leg Arbetsterapeut, Medicinsk yogainstruktör, Mindfulness instruktör och Medicinsk akupunktör

Sofia Videgren

PTP Psykolog, ackrediterad KBTkort och KBTgrupp av region Skåne

Erik Stenlund-Gens

legitimerad Psykolog, ackrediterad KBTkort/grupp terapeut av region Skåne, Familjerådgivare

Mia Malmgren

legitimerad Fysioterapeut, terapeutisk kompetens inom Basal Kroppskännedom, Basic-Body-Awareness-Therapy-BBAT Högskolen i Bergen, vidareutbildning inom OMT ( ortopedisk manuell terapi)

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, aukt familjerådgivare, PDT ackred av region Skåne, cert sorgbearbetning

Helsingborg

Johan Hagström

Verksamhetschef, legitimerad Psykoterapeut, Präst enligt Svenska kyrkans ordning, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetningsmetoden, ackrediterad IPT, PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Anette Kilefors

Beteendevetare, Sexologi, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare

040-782 11; 0702278504
anette@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Virginia Jesionowska

Psykolog PTP, KBTkort & KBTgrupp ackrediterad av region Skåne, Familjerådgivare

Lippe Stuart

Auktoriserad Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare

Ulrika Geinäs

Beteendevetare, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, Familjerådgivare, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne.

Marina Simonsson

Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Emma Fager

Socionom, grundutbildad terapeut psykodynamisk inriktning

Sofia Videgren

PTP Psykolog, ackrediterad KBTkort och KBTgrupp av region Skåne

Erik Stenlund-Gens

legitimerad Psykolog, ackrediterad KBTkort/grupp terapeut av region Skåne, Familjerådgivare

Caroline Salvigsen

Socionom, Familjeterapeut steg 1, KBT steg 1, IPT nivå B, Familjerådgivare

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, aukt familjerådgivare, PDT ackred av region Skåne, cert sorgbearbetning

Göteborg

Anne-Christine Nordström

Legitimerad Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Ulrika Geinäs

Beteendevetare, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, Familjerådgivare, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne.

Linköping

Växjö

Johan Hagström

Verksamhetschef, legitimerad Psykoterapeut, Präst enligt Svenska kyrkans ordning, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetningsmetoden, ackrediterad IPT, PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, aukt familjerådgivare, PDT ackred av region Skåne, cert sorgbearbetning

Höganäs

Caroline Salvigsen

Socionom, Familjeterapeut steg 1, KBT steg 1, IPT nivå B, Familjerådgivare

Köpenhamn

Bryndis Stefansdottir

Arkitekt, psykoterapiutbildad vid Psykoterapeutisk Institut & EFT-Instituttet, kropsterapi v. Meriam Al-Erhayem & Peter Munk

Ann Madsen

legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

Administrativ personal