Personal

Malmö

Johan Hagström

Verksamhetschef, legitimerad Psykoterapeut, Präst enligt Svenska kyrkans ordning, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetningsmetoden, ackrediterad IPT, PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Linda Wahlberg

Diplomerad Psykosyntesterapeut, grundläggande nivå i Integrativ psykoterapi, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Karin Beijer

Socionom, Jur kand, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning, ackrediterad IPT terapeut av region Skåne

Tobias Richard

Leg lärare inom Idrott & Hälsa samt ämnet Psykologi, European Mastersexamen i Idrottspsykologi, basutbildning med psykodynamisk inriktning.

Magdalena Persson

Legitimerad Psykolog, IPT grundläggande nivå

Erik Fagerberg

Handledare och utbildare i metoden IPT. Socionom, legitimerad Psykoterapeut relationell inriktning.

Moa Kristensson

Socionom, psykoterapeut pågående legitimationsutbildning

Ida Welbourn

legitimerad Psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad Psykoterapeut inriktning psykodynamisk för vuxna och barn, kompetens i metoderna ABFT och EFT.

Bryndis Stefansdottir

Arkitekt, psykoterapiutbildad vid Psykoterapeutisk Institut & EFT-Instituttet, kropsterapi v. Meriam Al-Erhayem & Peter Munk

Victoria Paglert

Socionom, leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, certifierad i ISTDP, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne

Marina Simonsson

Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Ann Madsen

legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

Anna Nordström

Socionom, leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, ackrediterad PDT & IPT terapeut av region Skåne

Pelle Olsson

Socionom, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning, Handledarutbildning enligt UHÄ pågående 2017-19

Petra Eninge

Friskvårdsterapeut och Kostrådgivare med kognitiv inriktning. Licensierad Personlig Tränare och Massör.

Walid Hamawander

Beteendevetare, legitimerad Psykoterapeut inriktning familj, Familjerådgivare

Anna Olsson

Leg Arbetsterapeut, Medicinsk yogainstruktör, Mindfulness instruktör och Medicinsk akupunktör

Sofia Videgren

PTP Psykolog, ackrediterad KBTkort av region Skåne

Erik Stenlund-Gens

legitimerad Psykolog, ackrediterad KBTkort/grupp terapeut av region Skåne, Familjerådgivare

Mia Malmgren

legitimerad Fysioterapeut, terapeutisk kompetens inom Basal Kroppskännedom, Basic-Body-Awareness-Therapy-BBAT Högskolen i Bergen, vidareutbildning inom OMT ( ortopedisk manuell terapi)

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, aukt familjerådgivare, PDT ackred av region Skåne, cert sorgbearbetning

Niclas Kullgard

Utbildare & cert handledare i metoden IPT och psykoterapi. Leg Psykolog, leg Psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning, specialist i klinisk psykologi, certifiering i mentaliseringsinriktad psykoterapi (MBT)

Therése Burman

Legitimerad Psykolog, basutbildad i psykoterapi, ackrediterad KBTkort av region Skåne

Helsingborg

Johan Hagström

Verksamhetschef, legitimerad Psykoterapeut, Präst enligt Svenska kyrkans ordning, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetningsmetoden, ackrediterad IPT, PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Anette Kilefors

Beteendevetare, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare, Familjeterapeut

040-782 11; 0702278504
anette@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Lippe Stuart

Auktoriserad Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare, auktoriserad drog- och alkoholterapeut, auktoriserad Feldenkreispedagog

Ulrika Geinäs

Beteendevetare, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, Familjerådgivare, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne.

Marina Simonsson

Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Emma Fager

Socionom, grundutbildad terapeut psykodynamisk inriktning

Sofia Videgren

PTP Psykolog, ackrediterad KBTkort av region Skåne

Erik Stenlund-Gens

legitimerad Psykolog, ackrediterad KBTkort/grupp terapeut av region Skåne, Familjerådgivare

Caroline Salvigsen

Socionom, Familjeterapeut steg 1, KBT steg 1, IPT nivå B, Familjerådgivare

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, aukt familjerådgivare, PDT ackred av region Skåne, cert sorgbearbetning

Göteborg

Ulrika Geinäs

Beteendevetare, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, Familjerådgivare, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne.

Linköping

Niclas Kullgard

Utbildare & cert handledare i metoden IPT och psykoterapi. Leg Psykolog, leg Psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning, specialist i klinisk psykologi, certifiering i mentaliseringsinriktad psykoterapi (MBT)

Växjö

Johan Hagström

Verksamhetschef, legitimerad Psykoterapeut, Präst enligt Svenska kyrkans ordning, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetningsmetoden, ackrediterad IPT, PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, aukt familjerådgivare, PDT ackred av region Skåne, cert sorgbearbetning

Elin Varde

Socionom, familjeterapeut basutbildad

Höganäs

Caroline Salvigsen

Socionom, Familjeterapeut steg 1, KBT steg 1, IPT nivå B, Familjerådgivare

Köpenhamn

Bryndis Stefansdottir

Arkitekt, psykoterapiutbildad vid Psykoterapeutisk Institut & EFT-Instituttet, kropsterapi v. Meriam Al-Erhayem & Peter Munk

Ann Madsen

legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

Fuengirola

Tereza Lindberg

Licenciada en Psicología, especializada en Psicología Clínica, Máster en Psicología de la Salud, Formación en Terapia Gestalt/Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

040 - 782 11; 952-66 74 75
tereza@familjeterapeuterna.com
Boka tid

London

Lars Davidsson

Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Administrativ personal