Psykodynamisk terapi, PDT

Vi är ackrediterade av region Skåne att erbjuda PsykoDynamisk Terapi (PDT) via Vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne. Du behöver remiss från Din vårdcentral. Det är Din primärvårdsläkare som avgör om Du är lämplig för behandling med PDT.

Vår tid präglas av höga krav på individen och ett högt tempo. Det finns få stunder för reflektion.

PsykoDynamisk Terapi (PDT) erbjuder Dig ett sådant utrymme. Du ges en möjlighet att i Din egen takt reflektera och skapa förståelse kring ditt inre och yttre liv.

Med PsykoDynamisk Terapi (PDT) erbjuds Du att tillsammans med Din terapeut söka förståelse för hur Dina problem hänger samman med Dig som person, Din berättelse och hur Du uppfattar Din nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter. Du får hjälp att skapa en varaktig förändring i riktning mot hälsa och välbefinnande. Du finner nya strategier att hantera problem i vardagen som gör att Du kommer vidare och mår bättre.

Inom PsykoDynamisk Terapi (PDT) finns en rad olika teoribildningar och metoder. En moderna skolbildning är den dynamiska korttidsterapin företrädd av James Mann, David H Malan, Peter Sifneos m fl. En relativt tidig teoribildning efter Sigmund Freuds teoribildning som benämns Psykoanalys är Objektrelationsteorin med grundaren Melanie Klein.

Betecknande för objektrelationsteorin är att den redan från allra tidigaste spädbarnsåldern förutsätter avancerade psykiska skeenden. Man betonar de tidiga objektrelationerna (främst mor-barn), projektion och identifikation som centrala för personlighetens uppbyggnad. Viljan att relatera är den mänskliga essensen, behovet av kontakt utgör livskraften. Man betonar människors samspel och är ur detta perspektiv i grunden sociologiskt orienterad. Teorierna utvecklades från början ur den klassiska freudianska teorin och har vidareutvecklats av W R Bion, William Fairbairn, D W Winnicott, Harry Guntrip m.fl

I PsykoDynamisk Terapi (PDT) passar det bra att vi har en längre kontakt. Vid remiss begränsas dock antalet till max 25 samtal + ett uppföljningssamtal. För privatbetalande klienter kan vi erbjuda obegränsat antal behandlingar.

Hos oss kan Du gå i längre PsykoDynamisk Terapi (PDT) via egenremiss när Du betalar hela kostnaden själv. Vi vet att för vissa människor är det, av olika anledningar, känsligt att be om en remiss från sin vårdcentrals doktor och betalar hela behandlingskostnaden själv.

Som privatbetalande kund är antalet gånger obegränsat. Det är Du och din behandlande psykoterapeut som avgör när Du är färdigbehandlad.

Tillsammans med Din behandlande psykoterapeut lägger Du upp behandlingen så att den blir hjälpsam för Dig.

Många arbetsgivare betalar mellan 5-10 behandlingstillfällen för sina anställda med psykisk ohälsa. Fråga Din arbetsgivare om Du har möjlighet att få den hjälpen. Det är en god arbetsmiljöpolicy och en mycket lönsam investering för arbetsgivaren.