Psykoterapi Helsingborg

Familjeterapeuterna Syd AB i Helsingborg erbjuder nordvästra Skåne Psykoterapi på remiss via Vårdval Psykoterapi. I privat regi erbjuder vi Par & Familjeterapi, Familjerådgivning och Individuell Psykoterapi i Helsingborg. Vi arbetar med metoder som interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT), och psykodynamisk terapi (PDT). Vi tar emot remisser från hela Sverige.

Information om Psykoterapi Helsingborg

Remiss är alltid personlig. Det går i dagsläget inte att få remiss till parterapi eller familjerådgivning. Vi kan däremot erbjuda gruppterapi med familjemedlem med metoderna IPTkort och KBTkort. Du erbjuds 4-5 gruppsamtal tillsammans med din familjemedlem om han/hon också går i psykoterapi via remiss hos våra behandlare. Under hösten 2016 öppnar vi Barnvaktsservice som en del i vårt preventiva arbete för familjer med hög belastning. Vi startar även hösten en grupp Unga Vuxna för de mellan 18-25 år som inte känner sig riktigt trygga med vuxenrollen. Vi erbjuder intresserade att anmäla sig till kurs i metoden Enneagrammet som är en metod att lära känna sig själv på ett djupare plan. Det är ett sätt att förstå sin egen roll i samspelet med andra. Läs mer om de här grupperna under fliken Resor och Utbildning i Helsigborg.

Information om Psykoterapi Växjö

Familjeterapeuterna Syd erbjuder privat Par & Familjeterapei, Familjerådgivning och Individuell Psykoterapi i Växjö. Vi arbetar med Systemteoretisk metod där ett Salutogent förhållningssätt står i centrum. Behandlare i Kalmar har lång erfarenhet av att arbeta med Familjer och indviduella samtalskontakter från Socialtjänsten och Barn och Ungdomspsykiatri.