Vårdval Psykoterapi

Malmö

Therése Burman

Legitimerad Psykolog, basutbildad i psykoterapi, ackrediterad KBTkort av region Skåne

Ing Marie Andersson

Socialpedagog, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare, ackrediterad PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Sofia Videgren

PTP Psykolog, ackrediterad KBTkort av region Skåne

Anna Nordström

Socionom, leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, ackrediterad PDT & IPT terapeut av region Skåne

Victoria Paglert

Socionom, leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, certifierad i ISTDP, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne

Ida Welbourn

legitimerad Psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad Psykoterapeut inriktning psykodynamisk för vuxna och barn, ackred av region Skåne PDTlång, kompetens i metoderna ABFT och EFT.

Karin Beijer

Socionom, Jur kand, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning, ackrediterad IPT terapeut av region Skåne

Johan Hagström

Verksamhetschef, Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning, legitimerad Psykoterapeut inriktning Familj, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, aukt. Familjerådgivare, cert. i Sorgbearbetningsmetoden, ackred IPTkort & PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Helsingborg

Sofia Videgren

PTP Psykolog, ackrediterad KBTkort av region Skåne

Ulrika Geinäs

Beteendevetare, leg Psykoterapeut med familjeinriktning, Familjerådgivare, ackrediterad PDT terapeut av region Skåne.

Johan Hagström

Verksamhetschef, Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning, legitimerad Psykoterapeut inriktning Familj, Psykoterapihandledare enligt UHÄ, aukt. Familjerådgivare, cert. i Sorgbearbetningsmetoden, ackred IPTkort & PDTlång terapeut av region Skåne.

040-782 11; 0768-465278
johan@familjeterapeuterna.com
Boka tid

Höganäs

Administrativ personal