Vårdval psykoterapi – Hälsoval Skåne

Vårdval Psykoterapi inom Hälsoval Skåne gäller Dig som är listad på någon vårdcentral i Skåne och fr.o.m 1 januari 2015 kan även andra landstings patienter remitteras till oss. Din husläkare på den vårdenhet där Du är listad fattar beslut om Du är lämpad för den behandling som erbjuds i Vårdval Psykoterapi, IPT, KBT eller PDT, och som i så fall skriver remiss. Sjukvårdstaxa 200:-/besök. Våra behandlingar ingår i högkostnadsskyddet och frikortet gäller hos oss. Din vårdcentral förlorar inte vårdpeng om Du remitteras till oss. Du hittar oss på 1177.se.

https://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/Kontakt/Familjeterapeuterna-Syd-AB/

https://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/Kontakt/Familjeterapeuterna-Syd-FILIAL/

För att hitta information om hur vägen till en remiss kan gå till för den hjälpsökande, klicka på nedanstående länk

link.brightcove.com

Familjeterapeuterna Syd AB i Malmö och Helsingborg är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi. Våra legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer är ackrediterade av Region Skåne.

Vi arbetar med metoder som interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT), och psykodynamisk terapi (PDT). Vi tar emot remisser från hela Sverige. Remiss är alltid personlig. Det går inte att få remiss till parterapi eller familjerådgivning. Vi kan däremot erbjuda gruppterapi med familjemedlem med metoderna IPTkort och KBTkort. Du erbjuds 4-5 gruppsamtal tillsammans med din familjemedlem om han/hon också går i psykoterapi via remiss hos våra behandlare.

För familjer och par finns det tyvärr ännu inget Vårdval Familjeterapi. Vi har därför skapat tjänsten Familjerådgivning till subventionerat pris vid köp av tre samtal åt gången. Familjerelaterade problem kan vara kommunikation, olika syn på barnuppfostran, sömn och stressrelaterad problematik, barn som mår dåligt i skolan eller på dagis, föräldrar som behöver hjälp att förstå sitt barns beteende m flera utmaningar.

Om Du vill veta mer om våra behandlare och behandlingsmetoder så finns det mycket information på vår hemsida - våra tjänster - och Du kan maila eller ringa till oss så hjälper vi Dig och familjen att få rätt hjälp.