Victor Hagström

Jag har varit med sedan Familjeterapeuterna Syd startade med administration och styrelseuppdrag som suppleant. Jag har arbetat med att hjälpa kunder och anställda tillrätta på mottagningen och ansvarat för receptionen på Familjeterapeuterna Syd och Själbodgatans psykoterapimottagning. Min roll i företaget i dagsläget är IT ansvar och ledningsgruppen.