Anette Ulfhager

 

Jag arbetar utifrån psykodynamisk teori och metod. I en god relation på väg mot ett gemensamt mål skapas den allians som ger terapin såväl sin styrka som vetenskapliga stöd. I terapin erbjuds en trygg och tillitsfull atmosfär där vi tillsammans undersöka hur tidigare erfarenheter och förväntningar kan fortsätta att prägla ens liv. En ökad medvetenhet ger en större frihet och möjlighet att förstå sig själv. Jag har lång erfarenhet av arbete med människor, alla med sina unika erfarenheter och upplevelser. Arbete med individualterapier, parrelationer och familjer har gett mig en bred erfarenhet att arbeta med bland annat relationsproblem, ångest, identitet, nedstämdhet och trauman. Med psykodynamisk grund har jag fokus på anknytning, mentalisering och affektreglering alltid med relationen i centrum. Jag har även utbildning i familje- och föräldraskapspsykologi samt familjeterapi med systemteoretiskt perspektiv och har även erfarenhet av att föreläsa och handleda uppsatsarbeten på högskola inom detta område.

Utbildning

  • Beteendevetare, fil mag. i psykologi, 2006

  • Grundläggande och fördjupningskurs i familjeterapi, GSI 2004

  • Grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning, 2009

  • Psykoterapeutprogrammet, pågående 2017-2020

Jag erbjuder familjerådgivning, par- och familjeterapi samt psykodynamisk lång och korttidsterapi. Jag erbjuder även handledning och konfliktlösning till personalgrupper.

Kontakta mig direkt: anette@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.