Ann Madsen

 

Jag är svensk och dansk Leg. Integrativ Psykoterapeut, Diplomerad Uttryckande Konstterapeut och Leg. Distriktssköterska. Utbildad i DK, S och i USA. Utbildad advanced facilitator, under externalization training programme, som leddes av Dr Elisabeth Kὔbler – Ross, pionjär inom Hospice rörelsen i USA, och författare till många böcker. Som en följd av detta är jag sedan 18 år medlem av det globala nätverket www.externalizationworkshops.com Jag talar och skriver danska, svenska och engelska.

Under mitt arbetsliv har jag arbetat och bott många år i Danmark, knappt två år i Saudi Arabien och i Sverige. Jag har rest i Asien, Oceanien, Afrika, Caribien och USA. Min egen livshistoria har medfört flera stora förändringar, kriser som jag inte trodde var möjliga att genomleva. Jorden jag gick på skakades. Ur dessa inre jordskalv uppstod ett sökande som förde mig ut i världen och samtidigt in i mig själv. Jag har genomlevt sorg, ångest, smärta, nedstämdhet, stress, utmattning och livshotande sjukdom. Jag har upplevt brytpunkter som till sist har vänt livet mot något nytt och livsbekräftande. Med lång erfarenhet av cancervård, rehabilitering och palliativ vård har jag speciellt valt att hjälpa människor och familjer under livets många övergångar som innebär att livsmönstret bryts och håller på att förändras mot något nytt och okänt. Det kan vara svårt att finna fotfäste i vardagen under denna process.

Speciellt intresserar jag mig för uttryckande psykoterapi. För mig betyder det att jag har lärt mig att vara lyhörd för både det som blir sagt och det som inte blir sagt, ofta använder jag kroppsspråket, drömbilder, bilder, bildspråket och skapande, det kreativa språket, som en metod att fånga de omedvetna trådar som är en hjälp till att förstå och hantera en situation som behöver hjälp och förståelse för att utvecklas. Kreativa uttryck är en metod för självutveckling.

Jag är föredragshållare globalt, jag har deltagit med föredrag på världskongresser i psykoterapi i Sydney, Australien, i Durban, Syd Afrika och ska sommaren 2017 presentera mitt föredrag vid världskongressen i Paris. Jag gav ut en bok, 2014: “The Death Midwife”. Jag erbjuder kurser och workshops som annonseras på min hemsida www.gatewayscandinavia.se Jag är en van handledare och har varit handledare för personalgrupper och på chefsnivå. Jag är ledamot i socialnämnden i min boendekommun och generalsekreterare för det Europeiska samarbetet i ECEAT International. I mitt boende i Rörums backar på Österlen, föder jag upp raskatter och hundvalpar. Det hjälper mig att se och värdesätta det nyfödda och sköra i nuet, i livet. Samma nyfödda och sköra som bor inuti varje människa som vågar att sätta sig själv i utveckling, som vågar ta steget mot förändring. Djuren och naturen har en stor betydelse för hälsa och välmående och jag började med uppfödning när projektet naturunderstödd rehabilitering var en del av mitt företag. Naturunderstödd rehabilitering, NUR, har nu utvecklats till att vara en naturlig del av Region Skånes erbjudande. Jag tar också emot klienter i Köpenhamns centrum, i Jorcks passage, på Ströget.

Kontakta mig direkt: ann@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.