Annelie Bergström

 

Jag har arbetat i många år som psykolog inom olika verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatri, skola och under senare år inom primärvården på några olika vårdcentraler i Malmö. Jag har långvarig erfarenhet av psykoterapi och behandling, bedömningar och konsultationer. Sedan i somras jobbar jag här på Familjeterapeuterna med psykodynamisk psykoterapi ackrediterad inom vårdvalet för PDT lång. Jag tar emot på remiss från din läkare på vårdcentralen eller privat till självkostnadspris enligt Familjeterapeuternas taxa. Problem du söker för kan vara nedstämdhet-depression, oro-ångest, stress, utmattningssyndrom, relationsproblem, kriser eller annat psykiskt relaterat som gör livet svårt. En behandling hos mig kan se lite olika ut beroende på vem du är, vilka behov du har och vilka problem du söker för. Grunden är alltid psykodynamisk och handlar om att se människan som en helhet och i sitt sammanhang där både ditt liv och dina relationer här och nu och dina relationer och erfarenheter sedan tidigare år är viktiga.

I psykodynamisk terapi tror vi att hur vi fungerar och känner idag hänger ihop med livet i stort, och att problem som vi upplever idag i vardagen, tillfälligt eller långvarigt, i relationer eller i det inre, kan förstås och hanteras bättre om vi vågar se på oss själva i det perspektivet. Psykoterapin blir en process där vi tillsammans upptäcker mönster som ställer till det i livet, lär känna dig och dina behov bättre och där du kan få bättre insikt om vad du kan göra för att få en förändring i ditt liv. Våra känslor och affekter har en nyckelroll i livet och berättar för oss när vi mår bra men också när vi mår dåligt, och hjälper till att orientera oss om vi låter oss lyssna på dem, därför arbetar jag mycket utifrån affekter i terapin och använder mig en del av det arbetssätt som finns inom affektfokuserad psykoterapi och andra affektorienterade korttidsterapier.

Kontakta mig direkt: annelie@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.