2.2-5-3.jpg
 

Frida Axelsson

 


Sommaren 2019 tog jag examen från psykologprogrammet på University of Social Sciences and Humanities (SWPS) i Warszawa, Polen. Min specialisering inom klinisk psykologi har gett mig hög kompetens i bedömning och behandling av individer. Jag jobbar nu som psykologassistent på Familjeterapeuterna Syd där jag erbjuder behandling under handledning i väntan på min legitimation som psykolog. 

Jag har vuxit upp i Sverige, London, Bryssel men bott utomlands större delen av mitt liv. Detta, tillsammans med mina studier i Warszawa, har gett mig många internationella kontakter och breda erfarenheter av människor från olika kulturer och med varierande bakgrunder. 

Mina psykologstudier samt min erfarenhet inom yrket har fördjupat min tro om att varje människa är unik då hens individuella bakgrund, relationer och värderingar influerar beteende, tankemönster och välmående. Därför är det viktigt för mig att lära känna dig som söker hjälp för att tillsammans kunna hålla samtal som är bäst lämpad för din process till ökad livsglädje. I framtiden planerar jag att fortsätta arbeta inom det klinisk området som legitimerad psykolog och erbjuda terapiformen kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en process där man identifierar destruktiva tankemönster och beteenden och därefter förändrar och förbättrar dem för att förstärka din mentala hälsa. 

Jag erbjuder individuell terapi, parterapi, familjerådgivning, onlineterapi, telefonrådgivning samt stöd och rådgivande samtal. En legitimerad psykolog handleder mig under hela processen. Välkommen att boka tid hos mig! Kontakta mig direkt: frida@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.