Ing Marie Andersson

 

Jag är leg psykoterapeut med Psykodynamisk inriktning (PDT) och auktoriserad Familjerådgivare. Båda är skyddade yrkestitlar och därmed en kvalitetssäkring. Jag är ackrediterad i Psykodynamisk terapi (PDT) inom vårdval Psykoterapi av region Skåne hos Familjeterapeuterna Syd AB. Jag är även certifierad handledare i Sorgbearbetning.

I psykodynamisk psykoterapi utgår jag bl.a. från anknykningsteorin och våra relationer.
Tillsammans försöker vi medvetandegöra det omedvetna för att en ny insikt och förståelse skall växa fram.
Jag arbetar mycket med ”fria associationer”.

Livsåskådning har följt mig som en ”röd tråd” genom livet. Först genom mina 11 terminer till psykodynamisk psykoterapeut och i en del terapier. Det kan vara av värde att uppdatera vår historia.

I närmare 10 år har jag arbetat som familjerådgivare/familjeterapeut med framförallt par, men även andra familjekonstellationer. Jag är ”fri”i mitt tänk av metodval.
Kommunikation, sex -samlevnad är en av mina specialiter.

Under fem år var jag handledare på ett HVB hem med målgruppen vuxna missbrukande par. Jag åtar mig gärna handledningsuppdrag. Jag har lång och bred erfarenhet bland annat inom socialtjänst och missbruksvård.

Min önskan är att kunna starta gruppterapi för äldre. Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Jag bedriver enbart samtal på svenska.

Sociala Omsorgslinjen med inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete. Malmö Högskola. 1987 -1990

Interaktionistisk psykoterapi & Interaktionistiskt behandlingsarbete. System och kommunikationsteori med inriktning mot individ, familj, organisation och behandlingsarbete,1991-1993.

S:t Lukas grundutbildning till psykoterapeut.1998 - 2000.

Sexologi, Malmö Högskola 2005.

Socialrätt, Kristianstad Högskola 2001-
2002.

Psykoterapeutexamen i Individualpsykoterapi med psykodynamisk inriktning. Ersta Sköndal Högskola 2012

Leg psykoterapeut 2012

Ett årig utbildning i Kognitiv Beteendeterapi 2015 - 2016

Auktoriserad familjerådgivare 2016

Certifierad handledare i sorgbearbetning 2017

Kontakta mig direkt: ingmarie@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.