Isabelle B B.jpg
 
 

Isabelle Brinkåker Bäcker

Jag arbetar idag som både Familjeterapeut (Steg 1) och Psykoterapeutkandidat (Steg 2) med inriktning psykodynamisk psykoterapi (PDT). Detta innebär att jag kan erbjuda Dig som patient/klient bland annat familjerådgivning, par- och familjeterapi, kris- och stödsamtal samt individuell psykodynamisk lång- och korttidsterapi. Förutom detta har jag även möjlighet och erfarenhet av att ge rådgivning och hjälp kring samhällsinformation och vid ansökan inom Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med flera. Jag kan också handleda, utbilda, föreläsa och ge psykoedukation inom flera av mina specialiseringsområden, vilka presenteras längre ner på denna sida. 

Jag har arbetat i över tio år inom den sociala sektorn – både inom kommun, landsting och privat verksamhet. Nedan följer ett urval av mina tidigare arbetsplatser: 

·     Barn- och ungdomspsykiatrin

·     Habiliteringen, ungdom och vuxen

·     Rättspsykiatrin

·     Kvinnokliniken/Specialistmödravårdsmottagning

·     Länsstyrelsen

·     Idrottsgymnasium

·     Socialtjänsten

·     Elevhälsoteam

·     Ungdomsinstitutioner och HVB-hem

·     LSS-boenden

·     Kriscentrum/jourboende för våldsutsatta kvinnor och barn

·     Social resursförvaltning

Jag har flera interna utbildningar och har läst många fristående kurser på olika universitet inom främst psykologins många vetenskapliga områden, men de formella universitetsutbildningar jag har idag är följande: 

·       Socionomexamen, Göteborgs universitet

·       Filosofie magisterexamen i kommunikation, Göteborgs universitet

·      Degree of Bachelor of Science – main field: pedagogy, Linnaeus University

·       Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning familjeterapi och nätverksarbete, Göteborgs universitet

·       Filosofie masterexamen i kommunikation, Göteborgs universitet

·       Psykoterapeutprogrammet inriktning psykodynamisk psykoterapi, pågående 2018-2021, Lunds universitet

 

Jag arbetar främst utifrån systemteoretisk och psykodynamisk teori med specifikt fokus på behandlingsarbete kring anknytning, affekter, mentalisering och relationer. Detta för att försöka förstå hur tidigare omedvetna känslor och föreställningar samt erfarenheter har kommit att påverka den aktuella livssituationen. Detta kan yttra genom bland annat sorg, nedstämdhet, ångest, stress, utmattning, trauma, krisupplevelser, relationssvårigheter, med mera. Gällande behandlingsmetodär jag ”fri”i mitt tänk kring metodval och använder mig då av flera olika områdesperspektiv. I mitt sätt att arbeta utgår jag ifrån att varje människa har en egen unik individuell berättelse och därmed önskar jag möta patienten/klienten där denne upplever sig vara.Jag utgår från traditionella klassiska teorier, men med anpassning utifrån individ och aktuell situation. 

Jag lägger stor vikt vid att skapa allians och god kontakt med patient/klient. Detta då tillit, förtroende och lyhördet är en stor och viktig del för att kunna hjälpa till med utveckling och förändring. Jag lägger stort fokus på relationen mellan mig som terapeut och patient/klient då samarbete har en viktig funktion i psykoterapiprocessen. Den har en avgörande del vid samtal som ska leda till förändring. En ökad medvetenhet ger större frihet och möjlighet att förstå sig själv. Jag stödjer dig i att identifiera, utveckla och använda inneboende resurser. Målet är att göra dem mer synliga och mer effektiva i din egen förändrings- och utvecklingsprocess.

Jag har flera intresseområden och fördjupad kompetens:

·      Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

·      Handikapprätt

·      Unga kvinnor med Aspergers syndrom/autism

·      Konflikthantering, dialog och medling

·      Stöd till barn och syskon som anhöriga

·      Våld i nära relation

·      Neurobiologi och neuroetik

·      Stresskunskap och stresshantering 

·      Stresshantering för NPF

·      Samhällsinformation i form av LSS, SoL, HSL och stödåtgärder

·      Familjekonstellationer och funktioner

·      Habiliterande praktiska insatser

·     Social samspelsträning för NPF

 

Ett stort intresse som också ligger mig varmt om hjärtat är att arbeta med allt som har med det neuropsykiatriska området att göra. Jag vill ge särskilt stöd för dig som förälder med barn som har svårigheter inom NPF spektrumet och till dig som tjej/kvinna med svårigheter eller diagnos inom NPF spektrumet.

Jag tar emot patienter/klienter för samtal på mottagningen, via telefon samt genom videosamtal. Jag är främst verksam i Lund, men har möjlighet till viss rörlighet inom hela Skåne. Jag har också i viss mån möjlighet att ta mig an ärenden i Göteborg. 

Välkommen att boka tid hos mig.Jag erbjuder främst kvällstider efter klockan 17.00, men kan också ta emot under dagtid beroende på mån av plats. Det finns även möjlighet till att få helgtid.

Kontakta mig direkt: isabelle@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.