Jessica Sörensen.jpg
 
 

Jessica Sörensen

Jag tog min masterexamen i psykologi Juni 2019 från Universitetet i Warszawa. Jag valde min utbildning för att jag är väldigt glad för att jobba med människor och att positivt förbättra andras förhållanden inspirerar mig. Under mina studier har jag haft en klinisk inriktning var jag har fått mycket kunskap om psykisk ohälsa och har fått jobba med psykodynamisk samt kognitiv beteendeterapi. Detta har gjort att jag har erfarenhet av bedömning, diagnos, och planering av behandling för patienter.

Jag är född och uppväxt i Sverige men har föräldrar med olika etniska bakgrunder vilket gör att jag har god förståelse för andra kulturer och ett intresse att jobba med olika individer samt situationer.

Min utbildning gör att jag har en bra grundläggande uppfattning av människors tankesätt, beteende, sätt att relatera till varandra, samt kunskap om olika problem vars anledning kan vara både individuell, social, eller p.g.a. omgivning. Jag hoppas att genom en bra relation, individuell anpassning, och kooperativt arbete så kan vi tillsammans förändra din situation.

I väntan på legitimation jobbar jag nu hos Familjeterapeuterna som psykologassistent där jag erbjuder psykoterapi och familjerådgivning som sker under handledning.

Kontakta mig direkt: jessica@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.