Josefine Yrjans

 

Jag är legitimerad psykolog med flera års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, barn, par och familjer. Jag har tidigare jobbat inom skola, mödra-och barnhälsovård samt inom psykiatrisk verksamhet. Som psykolog vill jag stödja individer och familjer till att utforska sig själva, bearbeta känslomässiga problem, utveckla förmågor och leva i linje med det som är viktig och mest sant utifrån den unika person man är. Mina ledord i mötet med klienter är trygghet, lyhördhet och samarbete. Jag jobbar integrativt vilket betyder att jag använder olika terapuetiskta metoder och förhållningssätt utifrån förståelse för just den individ eller familj som jag har framför mig.

Jag är utbildad i Kognitiv beteende terapi (KBT) och i psykodynamisk terapi (PDT). Jag har fördjupad kunskap om utvecklingspsykologi, psykisk hälsa under och efter graviditet och förlossning samt familjelivets-och föräldraskapets utmaningar. Jag är även utbildad yogalärare och ser ett stort värde i att uppmärksamma och jobba med kroppen och de känslor, behov, minnen och erfarenheter som ofta sätter sig som ordlösa symtom i våra kroppar. Om du går i behandling hos mej kommer vi att tillsammans kunna diskutera om behandlingen även skall innefatta mer upplevelsebaserade och kroppsliga interventioner i form av lugna yogaövningar, mindfulness, andnings-och avslappningsövningar.

Jag jobbar även utifrån följande metoder.

  • Acceptance and commitment therapy (ACT) är en variant av KBT där man fokuserar på att klargöra vad som är verkligt viktigt för klienten och sedan jobbar aktivt med att ta steg i denna riktning. Man övar också på att anta ett mer öppet och accepterande förhållningssätt gentemot saker som ligger bortom ens kontroll

  • Compassionfokuserad terapi är en metod där man genom övning i medkänsla får lära sej att aktivera hjärnans lugn- och rosystem. Man övar på förmågan att kunna trösta och ta hand om sig själv på ett hjälpsamt vis, framförallt under stunder av motgång och känslomässigt lidande.

  • Affektfokuserad terapi har fokus på att öka förmågan till att uppmärksamma, känna igen, uppleva, reglera och uttrycka sina känslor och behov. Utgångspunkten är att människor tenderar att blockera eller undvika känslor som väcker ångest eller andra obehagskänslor. Vilket ofta skapar olika symtom och svårigheter i vardagen.

  • Emotionsfokuserad parterapi (EFT) är en metod med utgångspunkt i anknytningsteorin. Där fokus ligger på att synliggöra relationsmönster, återupprätta och stärka den känslomässiga kontakten och tryggheten i parrelationen.

  • ”Trygghetscirkeln” (Circle of security) är en insats och utbildning riktad till föräldrar. Fokus ligger på att stärka anknytningen och förbättra samspelet mellan förälder och barn. Och att stärka den vuxne i sitt föräldraskap.

Jag erbjuder Individuell psykologisk behandling
, parterapi, gruppbehandling, kurser och utbildning, varsam yoga med inslag av psykologiska interventioner, familjerådgivning och föräldrakonsultation samt konsultation och handledning till arbetsgrupper.

Jag erbjuder psykoterapi på svenska och engelska.