Karin Beijer

 

Min grundutbildning är Socionom vid Lunds universitet 1977. Sedan 2001 är jag auktoriserad Socionom. Legitimerad Psykoterapeut med inriktning Familj vid Lunds universitet 2009. På Malmö Högskola har jag gått en utbildning i ”Kulturella Aspekter på Hälsa”. Jag har utbildat mig och lett barngrupper enligt CAP-metoden, för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar. Genom IM har jag gått en utbildning i BIV/BIS, ett pedagogiskt Integrationsprogram med terapeutisk verkan. Jag har tillsammans med IM arbetat som gruppledare i detta program. Jag har goda kunskaper inom det socialrättsliga området och är väl insatt i samhällets stöd- och hjälpmöjligheter.

Jag har lång erfarenhet av psykosocialt utrednings- bedömnings- och behandlingsarbete, familjeutredningar och familjeterapi, korttidsterapier gällande kris, depression, stress och ångest, motivationsarbete, kartläggning och vägledning. Som legitimerad Familjeterapeut har jag arbetat efter ett systemteoretiskt synsätt med förändringsarbete med vuxna, ungdomar och barn, i såväl familjesamtal som parsamtal och enskilda samtal. Sedan många år har jag arbetat utifrån ett lösningsfokuserat synsätt och ett salutogent perspektiv.

Tidigare erfarenheter som socionom är på FamiljeCentrum där jag arbetade med utredningar enligt SOL och LVU. Uppdragsarbete som Personundersökare på uppdrag av Tingsrätten och Skyddskonsulenten där jag gjorde psykosociala utredningar på personer misstänkta för brott. Arbete som Församlingskurator med psykosocialt behandlingsarbete, krissamtal och stödsamtal med såväl vuxna som ungdomar. På UMAS har jag arbetat som kurator på flera olika avdelningar med bl a kris- och stödsamtal.

Jag har arbetat som socionom och kurator på Capio Citykliniken Rehab, dels med Försäkringsmedicinska utredningar och bedömningar av arbetsförmågan gällande långtidssjukskrivna och dels inom Rehabilitering. Vi hjälpte patienterna att hitta nya hanteringsstrategier för att förändra tidigare föreställningar om sig själva. Med familjeterapi kunde vi hjälpa såväl patienten som hela familjen. På Kronberg & Östling Rehab AB arbetade jag som konsult med psykosocialt utrednings- och behandlings-arbete samt samtal och terapi. Jag har arbetat som Universitetsadjunkt på Lunds universitet, Socialhögskolan, där jag undervisade i Socialt arbete och Samtalsmetodik.