Katarina Hagström

 

Den största delen av mitt yrkesverksamma liv som Socionom (1999) har jag ägnat åt möten med människor som kommer till socialtjänsten av olika anledningar. Dessa möten har präglats av den väsentligaste delen en människa är i behov av, känslan av sammanhang (KASAM). Det kan vara genom ett arbete eller en sysselsättning. Det kan vara för att klara av sin försörjning men ibland också för att komma vidare ur ett missbruk eller psykisk ohälsa. I mitt arbete är jag van att arbeta i enskilda samtal men även med nätverk runt en person såsom nära anhöriga eller vård- och myndighetspersoner.

Min erfarenhet är att människans egen inneboende kraft samt behovet av att bli sedd ibland behöver lockas fram under en serie samtal eller annan stödjande insats. För att bli bra i det arbetet intresserar jag mig för olika kommunikationsmetoder att använda som verktyg, dels för att lära känna mig själv och kunna använda mig av i mötet med människor som söker min hjälp. I en samtalsterapi vet jag att det går att förändra känslor, tankar och beteenden som verkar omöjliga att förändra innan terapin börjar och uppnå psykisk hälsa.

Jag är utbildad Symbolterapeut vid Symbolon Terranova, Mönsterås och i Trädgårdsterapi vid SLU i Alnarp. Dessa metoder visar på möjligheten att via den målade bilden, skrivandet, drömmen och naturen nå bortom orden och därigenom få ett genombrott i de utmaningar som är svåra att annars ta sig igenom. Ytterligare erfarenheter är Kultur på Recept som ges i olika kommuner i samarbete med regionen där jag är en av kulturaktörerna.

I mitt sätt att arbeta utgår jag ifrån att varje människa har en egen berättelse och möter människan där den är.

Välkommen att kontakta mig direkt: katarina@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.