Kristina Helgstrand

 

Erbjuder enskild samtalsterapi på engelska, danska och svenska. Jag arbetar psykodynamiskt enligt metoden, Emotional Focused Therapy (EFT). Denna samtalsbehandling har till målsättning att ändra dina smärtsamma livsmönster, t.ex. stress, ångest eller mild depression, genom ökad självkännedom. Tillsammans arbetar vi med dina känslor, beteenden och tankar i nuet och från ditt förflutna, med syftet att förstå nuvarande livsmönster samt utforska möjliga ansvarsfulla livslånga förändringar. Jag integrerar min egen multikulturella erfarenhet i mitt arbete till att skapa trygghet i terapi stunden åt de som inte bor i sitt eget hemland. Jag har från barnsben tillhört den svenska, danska och amerikanska kulturen och tar emot på danska, svenska eller engelska, utan remiss i både Köpenhamn och Malmö.

Jag har en fyraårig psykoterapeutisk utbildning från EFT-Instituttet i Köpenhamn med avslutad examen och är medlem i Dansk Psykoterapeut forening (MPF). Jag har en Master i Organisations Psykologi från DePaul University i Chicago och har sedan 1997 arbetat med hur individen påverkas av sina närmaste relationer och arbetsgrupper.

När jag arbetar med arbetsgrupper använder jag min breda erfarenhet inom psykisk arbetsmiljö, som bland annat innehåller forskningstjänst inom psykosocial arbetsmiljö vid Arbetsmiljøinstituttet (numera NFA) i Köpenhamn, arbetsmiljökonsult inom vården och lärare i psykologi vid TFHS på Lunds Universitet. Min erfarenhet är både djup och bred, och kan sammanfattas med att jag i mina olika arbetsroller både inom offentlig och privat verksamhet har levererat stöd och handledning till både individer och arbetsgrupper.

Kontakta mig direkt: kristina@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.