Lare Kontridze

 

Efter avslutad psykolog utbildning (BSc) i Skottland och (MSc) i Danmark arbetar jag på Familjeterapeuterna Syd som psykolog och validerar min utbildning enligt Socialstyrelsens riktlinjer för svensk legitimation. Jag införskaffar psykoterapeutisk kompetens för att sedan kunna göra min PTP-tjänst. Denna ska slutligen leda till en psykolog legitimation.

Den terapeutiska behandling som jag erbjuder är KBT (kognitiv beteendeterapi) samt IBCT (Integrative behavioural couples therapy) som är en parterapi som omfattas av KBT metoder. Vidare erbjuder jag även stöd och rådgivande samtal. Under min tid på familjeterapeuterna har jag införskaffat mig erfarenhet av att arbeta med vuxna med depression, sömnproblematik, ångesttillstånd samt stress- och utmattning.

KBT metoden har alltid intresserat mig, då jag tror på att många utav människans beteenden är inlärda. Vilket betyder att beteenden som skapar subjektivt lidande kan modifieras vid nya inlärningsprocesser. Inom det terapeutiska sammanhanget arbetar patienten och terapeuten tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket är att genom nya inlärningsprocesser hjälpa patienten förstå sig på beteenden (tankar, känslor och handlingar) och varför dessa uppstår. Terapeuten och patienten arbetar även med beteende förändrande redskap för att ge patienten möjlighet att förändra beteenden som bidrar till och vidmakthåller psykisk ohälsa. Mitt val av yrke är framvuxet ur det faktum att psykologin ger människor en förståelse för känslor, tankar och handlingar. Därutöver bidrar psykologin även med redskap för att acceptera eller förändra beteenden som bidrar till subjektivt lidande. Jag tror på att det finns en orsak till de flesta beteenden och psykologin hjälper oss att förstå dessa orsaker.

Jag tar emot patienter privat. Psykoterapi kan erbjudas på svenska, engelska och ryska.

Kontakta mig direkt: lare@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.