Linnea Lindman

 

Jag är legitimerad psykolog och har grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) samt en introducerande utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jag har tidigare arbetat i vuxenpsykiatrin och på vårdcentral och har erfarenhet av behandling av lindrig till svår problematik, bedömningar och utredningar. Till mig kan du som har problem med lättare till medelsvår ångest, stress och oro, depression, relationsproblem eller kriser komma på remiss från din vårdcentral, eller privat. Jag kan erbjuda terapi, konsultation och rådgivning och är ackrediterad för PDT inom vårdval psykoterapi i Region Skåne. 

När du kommer till mig utgår vi från de problem som du vill ha hjälp med och behandlingen anpassas utifrån dina behov. Vi utforskar tillsammans dina problem, känslor och relationer för att skapa en förståelse för hur dina problem uppkommer och vidmakthålls, så att du kan förändra hur du mår. I samtalen fokuserar vi på känslor då de har en mycket viktig funktion och fungerar som en slags inre kompass som ger oss information och försöker guida och motivera oss att agera på ett visst sätt.

I psykodynamisk terapi utgår man även från att tidigare erfarenheter har betydelse och påverkar dig på olika sätt idag. Vi utforskar därför hur dina nuvarande svårigheter kan förstås utifrån dina tidigare livserfarenheter och identifierar tillsammans mönster som kan ha skapats genom ditt liv, så att du kan påverka och förändra dessa och ditt mående.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar boka en tid!

Kontakta mig direkt: linnea@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka en tid online genom knappen nedan.