Maja Straht 

Jag studerar sjätte terminen på Psykologprogrammet vid Lunds universitet och gör min psykologpraktik på Familjeterapeuterna Syd. Jag har kunskap i både KBT och PDT och mitt stora intresse ligger i kliniskt och framförallt terapeutiskt arbete.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med människor inom olika områden och i olika livssituationer. Jag har jobbat med barn, ungdomar och vuxna med LSS-beviljade insatser, inom äldrevård samt inom Socialpsykiatrin. Inom organisationsfältet har jag jobbat som regionchef, koordinator och projektledare. Jag har även nu under våren startat upp samtalsträffar för personer som förlorat en närstående i suicid.

Jag erbjuder stöd och rådgivande samtal under handledning av legitimerad psykolog, både på svenska och engelska.

Kontakta mig direkt: maja@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.

I am studying my sixth semester at the Clinical Psychologist Programme at Lund University and I am doing my internship at Familjeterapeuterna. I have knowledge in both Psychodynamic psychotherapy and Cognitive behavioural therapy, and I have a big interest in clinical, mainly therapeutical work.

I have many years of experience working with people within different areas and in different life situations. I have worked with children and youths with granted assistance in accordance with LSS, within elderly care and within Socialpsykiatrin. I have also worked within the organisational field as regional manager, coordinator and project leader. I have during the spring started up a support group for people who have a lost a loved one to suicide.

I offer support and consultative talks under supervision of a clinical psychologist, both in Swedish and in English.