Malin Ström.jpg
 
 

Malin Ström

Jag arbetar med Kognitiv beteendeterapi - KBT och är ackrediterad i KBT av Region Skåne. Mitt mål är att få människor att inse värdet av att sätta ord på tankar, funderingar och känslor. Genom samtalet kan vi komma till insikt och utvecklas men också komma att acceptera förändringar i livet. Jag kan erbjuda dig som patient behandling med kognitiv beteendeterapi samt kris- och stödsamtal. 

Kort om min bakgrund och kompetens: 

Efter min socionomexamen arbetade jag ca 7 år inom Socialtjänsten som utredande socialsekreterare. Målgruppen varierade med åren, personer med missbruksproblematik, vuxna samt barn- och ungdomar kan nämnas. Parallellt med mitt arbete hos Familjeterapeuterna arbetar jag även som kurator på en högstadieskola. Detta ger mig variation men också breddad kunskap och inspiration. Jag är vidareutbildad i Steg- 1 KBT, MI -Motivational interviewing samt krishantering. Jag kan även erbjuda behandling/stöd för personer med sömnsvårigheter enligt KBT - metod. Jag arbetar under kontinuerlig handledning av legitimerad Psykoterapeut.

Kontakta mig direkt: malin@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.