Familjeterapeuterna syd studio 48.jpg
 

Maria Arvidsson

 

Jag arbetar med Kognitiv beteendeterapi och är ackrediterad i KBT av Region Skåne. När vi möts kommer vi att ägna oss åt en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv, pedagogiskt upplagd och integrativ terapiform. KBT är ett paraplybegrepp som innefattar olika terapiformer med stark betoning på empirisk grundade teorier och behandlingsformer. Behandlingsmetoderna innehåller både beteende inriktade och kognitiva inslag. Mellan samtalen så kommer hemuppgifter att vara en självklar del av vårt arbete mot det mål som vi har för behandlingen. Lite om min bakgrund: Efter färdig socionom utbildning 1981 arbetade jag under 10 år som socialsekreterare och förste socialsekreterare. Det innebar utredning och behandlande insatser inom områdena ekonomi, barn, familj och olika former av missbruk. Därefter fortsatte jag som kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Vidareutbildade mig inom sk. steg 1 kompetens med psykodynamisk inriktning. Systemiskt arbete i familjer, terapeutiska samtal med föräldrar och tonåringar var bland annat kuratorns roll i BUP verksamheten. Sedan 2001 har jag legitimation som psykoterapeut med KBT inriktning och har som sådan verkat inom vuxenpsykiatri och primärvård men även på företagshälsovård och i egen psykoterapi verksamhet. Jag har haft förmånen att möta och arbeta terapeutiskt med många människor i olika typer av situationer och verksamheter. Det har bidragit till en bred erfarenhet. Jag har även personlig erfarenhet av adoption, neuropsykiatriska och intellektuella funktionshinder. Välkommen för samtal till mig efter remiss från din behandlande läkare i primärvården.

Kontakta mig direkt: maria@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.