Agneta Reneby

leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. Hon har även en pedagogisk utbildning som förskollärare. Agneta har arbetat med både barn och vuxna i utredning, behandling, psykoterapi och handledning. Hon har bred kompetens inom psykoterapi med familjeterapi, psykodynamisk och relationell psykoterapi, gruppterapi samt Kognitiv beteendeterapi (KBT). Agneta har lång erfarenhet av hälsofrämjande åtgärder med personer med neuropsykiatrisk problematik, deras anhöriga. Hon har också under flera år arbetat samt med arbetsförmågeutredningar. Agneta har under många år arbetat med ätstörningsproblematik bl.a. på Videgården i Linköping.