Anna Nilsson

I grunden är jag Legitimerad Sjuksköterska, specialiserad inom Onkologi och Palliativ vård. Jag har god erfarenhet av möten och samtal med patienter och närstående som befinner sig i svåra livssituationer. I mina möten och samtal väcktes mitt intresse för att fördjupa mig inom samtalsmetodik.

För mig är grunden till ett bra samtal en god allians där både patienten och jag som terapeut känner oss bekväma. Du är expert på dig och jag hjälper till med vägledning för att gemensamt finna dina mål.

På Familjeterapeutena Syd är jag verksam som KBT-terapeut och behandlingsmetoden jag erbjuder är kognitiv beteendeterapi (KBT) Acceptance and Commitment Therapy(ACT) och Compassionfokuserad Terapi (CFT).

KBT handlar kortfattat om att terapeut och klient tillsammans genom samtal arbetar med att förstå klientens tankemönster, handlingar, känslor och reaktioner i samspelet med sin omgivning. Syftet är att bli medveten om sina tankar och byta ut negativa, dysfunktionella tankar till positiva tankar. Insikter och förståelse i hur vi tänker ökar möjligheterna för att lättare kunna genomföra förändringar mot ett mer positivt liv. ACT och CFT handlar bland annat om att finna sina värderingar och följa dem, finna ett förhållningssätt till det som inte är förändringsbart och medveten närvaro.

Välkommen att boka in dig hos mig via remiss eller privat.