Boel Persson

Jag är legitimerad psykolog sedan 2014 och arbetar med KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Då jag är grundutbildad även i PDT (psykodynamisk terapi) kan även detta i liten utsträckning komma att influera arbetet. Jag jobbar med ungdomar och vuxna individuellt men också med parterapi. Vad terapin handlar om bestämmer vi tillsammans och det kan röra sig om psykisk ohälsa eller självutvecklande samtal. Vanliga tillstånd är depression, ångesttillstånd, stress- och utmattning, sömnproblematik, smärta och fysisk ohälsa, kris-och sorgereaktioner men också låg självkänsla, existentiella funderingar och relationsproblem. I KBT och ACT ligger fokus på att se sambanden mellan hur du förhåller dig till dina tankar, hur du agerar och beter dig och vilken känsla du har. Utifrån det jobbar vi med att testa nya förhållningssätt, nya tekniker och strategier för att du ska kunna må bättre och nå dina mål! Det kan handla om acceptansstrategier, medveten närvaro, beteendeaktivering, beteendeexperiment, perspektivtagande, exponering och utforskande av värderingar.

Jag erbjuder följande behandlingar: Individuell KBT/ACT terapi och parterapi enligt metoden IBCT (Integrative Behaviour Couple Therapy).

Jag är ackrediterad av Region Skåne att behandla med KBTkort psykoterapi inom Hälsoval Skåne och tar därmed emot patienter med remiss från primärvårdsläkare. Erbjuder psykoterapi på svenska och engelska