Emma Fager

Jag är socionom sedan år 2000 och har arbetat med att utreda barnfamiljer, först via socialtjänsten och sedan 10 år tillbaka som egenförtagare. Min grundläggande psykoterapiutbildning har jag gått i Sankt Lukas regi med examen våren 2017. Till hösten 2017 kommer jag att vidareutbilda mig i metoden IPT - Interpersonell psykoterapi - som är en relationell behandlingsmetod främst för depressionsbehandling hos unga och vuxna. Jag har lång erfarenhet av att möta vuxna, barn och familjer med djupgående och komplexa svårigheter, både som individer och som familj. Det har gett mig en stor respekt för det lidande som vuxna, föräldrar och barn kan leva med men även en tro på samtalet som ett sätt att göra förändringar, både inre och yttre. Under min yrkeskarriär har jag fått möjligheten att fördjupa min kunskap i anknytningsteorin genom utbildningar både i Sverige och England. Jag har anknytningsteorin som mitt speciella kunskapsfält. För människan handlar det bl.a. om att hitta en balans mellan närhet och distans, mellan beroende och självständighet, att känna sig värd att älskas och hjälpas, att hantera kriser och svåra känslor på ett sätt som är positivt och hjälpsamt. Jag tänker att vi alla ibland upplever nedstämdhet, oro, ångest, har svårigheter i våra relationer eller upplever en livskris. När vi upplever detta kan vi behöva någon att tala med. I samtalen med mig som terapeut kommer vi att utforska hur dina svårigheter tar sig uttryck och påverkar dig, hur vi ska förstå dem och tillsammans minska dess negativa påverkan på dig och ditt liv.

Jag arbetar även som handledare för olika arbetsgrupper, främst socialtjänst och institutioner. Jag erbjuder också utbildningar inom området anknytning, känsloreglering, mentalisering.

Välkommen att ta kontakt med mig!