Lena Adler

Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom. Min grundutbildning i psykoterapi är psykodynamisk och den legitimationsgrundande utbildningen systemisk med inriktning familj. Jag har tjugofem års erfarenhet av arbete inom socialtjänst och barnpsykiatri, de senaste sexton åren på bup. Jag arbetar med individer, par och familjer, som behöver stöd i utmanande livssituationer. Det kan handla om svårigheter i parrelationen, i föräldraskapet eller individuella utmaningar till följd av svårhanterliga upplevelser eller stress. Tillsammans utforskar vi olika vägar ur dilemman eller låsningar och finner nya sätt att utvecklas mot ett liv i samklang med dina inre värderingar. Mitt bidrag i en psykoterapi är att som katalysator ta fram var och ens inneboende längtan och strävan mot utveckling och mognad. Jag har en åttaveckors instruktörsutbildning i MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion) och använder vid behov inslag av mindfulnessövningar i terapin. Jag tillämpar ett ACT-inspirerat synsätt (Acceptance and Commitment Therapy) där man tänker sig att det centrala är att leva sitt liv med fokus på det vi tycker är det viktigaste och mest meningsfulla och samtidigt skapa en acceptans för det vi inte kan förändra.

Jag erbjuder psykoterapi och samtalsstöd utan remisstvång och långa väntetider. Du är välkommen att boka tid on line eller per telefon för individuell psykoterapi, parterapi, familjeterapi eller familjerådgivning.