Maj Karlsson

Jag är psykologkandidat med snart tre års studier på psykologprogrammet vid Lunds universitet bakom mig. Förutom att stärka min uppfattning om att det mänskliga psyket aldrig kommer att upphöra att fascinera, har utbildningen gett mig grundläggande kunskaper i såväl KBT som psykodynamisk terapi liksom olika metoder för utredning av psykiska svårigheter.

Jag har erfarenhet av att jobba som behandlingsassistent för kvinnor med drogmissbruk samt som boendestödjare i socialpsykiatrin. Jag har mina rötter i Helsingfors och har sedan tidigare en pol.kand. examen från Helsingfors universitet.

Jag valde att utbilda mig till psykolog eftersom jag vill jobba så nära människans innersta som möjligt. Ett område som ligger mig extra varmt om hjärtat är nära relationer, liksom att utforska vilka mönster i oss som utgör hinder för att vi ska kunna ha så harmoniska och tillfredsställande relationer som vi önskar. På Familjeterapeuterna erbjuder jag individuella samtal under handledning av legitimerad psykolog.