Pelle Olsson

 

Min psykoterapeutexamen är med inriktning familj och systemteori. Jag har två olika så kallade grundläggande psykoterapiutbildningar, en med psykodynamisk inriktning och en inom familj och systemteori. 

Jag arbetar med familjeterapi och individuell terapi. Tillsammans med familjen/individen hittar vi en behandling som passar just er unika situation. 

Jag har arbetet med familjer och enskilda i samtalsbehandlingar sedan 2001. Jag har god erfarenhet av både långa som korta samtalsbehandlingar.Tidigare erfarenheter är socialtjänst, skola, landsting och ideell förening. Har haft uppdrag som handledare för socialtjänsten och skolans familjeklass verksamhet, för LSS boende och för socialsekreterare. 

Mitt arbete grundar sig i en familj och systemteoretiskt grund med koppling till psykodynamiska teorier, anknytningsteori och salutogenes. Mitt arbete som psykoterapeut präglas av en arbetsglädje och tillit till varje människas och familjs egen inneboende kraft. Jag har även en tidigare bakgrund inom lösningsfokuserad terapi där jag fått med mig en tilltro om att det mesta är möjligt inom terapi om än med ett eget hårt arbete.

Kontakta mig direkt: pelle@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.