Sofia Videgren

 

Efter avslutad psykologutbildning på Lunds Universitet är jag tillbaka på min underbara praktikplats Familjeterapeuterna för att göra den PTP-tjänst som ska leda till legitimation. Utbildningen gav erfarenhet av olika typer av behandling, bland annat PDT och KBT såväl som arbete med grupper inom organisationer och olika metoder för utredning och diagnostik. När jag nu äntligen kan välja min väg med större frihet känner jag ett stort engagemang för att utveckla och fördjupa mina kunskaper i terapins konst. Jag är ackrediterad för KBTkort, vilket alltså kan erbjudas inom högkostnadsskyddet. Jag har ett stort intresse för ACT (acceptance and commitment therapy), CFT (compassion focused therapy), mindfulness och AFT (affekt fokuserad terapi) vilka jag med ökande erfarenhet vill införa i behandling. Jag erbjuder även privat behandling. Jag upplever att det finns en rikedom i att utveckla och ha dessa skiftande infallsvinklar tillgängliga då vi ofta behöver finna vårt personliga sätt att lösa upp de svårigheter som leder oss att ta kontakt och be om hjälp - olika typer av ångest, depression, kanske en känsla av att vara olycklig utan att veta varför eller annan form av själsligt lidande.
I övrigt är jag också intresserad av att utveckla metoder för att inkorporera modern teknik i behandling, exempelvis via Skype eller kontakt via internet för att öka tillgängligheten mellan terapeut och klient, för att överbrygga avstånd, tidsbrist, ekonomi eller andra eventuella hinder för fysisk kontakt.
Mitt val av yrke är framförallt sprunget ur en tro på att det är möjligt för oss alla att undanröja de blockeringar som står emellan oss och att leva ett fullödigt liv där våra mänskliga behov av frihet, kärlek och glädje uppfylls, samt tillägna oss redskap för att hantera det lidande som är en del av att vara människa.
Ni är varmt välkomna att boka tid hos mig på mottagningen i Malmö och Helsingborg för terapi, vilket även kan hållas på engelska.

Kontakta mig direkt: sofia@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.