2.2-9-3.jpg

Teresa Ståhlberg

 

Jag är legitimerad psykolog sedan 2005 med inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT) samt vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi. Jag har erfarenhet från barn och ungdomspsykiatri, skola, neuropsykologi, geriatri samt individual- och gruppterapi.

Jag bor i Spanien sedan många år tillbaka och har ett speciellt intresse för interkulturell psykologi och integration samt de konflikter och kriser som kan uppstå i de olika faserna av integration i ett nytt land och en ny kultur.

Jag kombinerar mitt arbete som psykolog online med vidareutbildning inom neuropsykologi. Denna ger mig en fördjupad kunskap om olika neuropsykiatriska och neurologiska tillstånd.

Jag arbetar med individualterapi utifrån kognitiv beteendeterapi. KBT är en strukturerad terapiform som betonar samarbetet mellan terapeut och patient i terapin. Man ser på samspelet mellan våra tankar, känslor, fysiska reaktioner och beteenden. Man arbetar med negativa tankemönster som kan leda till nedstämdhet, ångest, dålig självkänsla och svårigheter i relationer samt de beteenden som gör att dessa problem består. Man använder en mängd olika tekniker och arbetar med hemuppgifter. KBT har anpassats till en rad olika områden som t. ex. depression, ångest, fobier, ätstörningar och personlighetsproblem. Behandlingen anpassas efter patientens individuella behov.

Onlineterapi passar bl.a. dig som inte har tillgång till en psykolog där du bor eller har ett schema som inte tillåter dig att ta dig till en psykolog. Du kanske bor i ett land där det inte finns en svensktalande psykolog. Onlineterapi tillåter även en relativ anonymitet som kan uppskattas av den som tycker det är jobbigt med nära sociala kontakter.

Jag erbjuder samtal och terapi privat via videolänk på svenska, engelska och spanska.

Kontakta mig direkt: teresa@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.