alaepsicologos7741b-23.jpg
 

Tereza Lindberg

 

Född och uppväxt i Malmö, men bosatt i Spanien sedan år 2000 där jag kom i kontakt min passion för människor, med önskan att stödja och hjälpa i svåra situationer. Detta ledde mig till att utbilda mig till psykolog vid Malagas Universitet. Parallellt med utbildningen studerade jag gestaltterapi under två år. Den kliniska inriktningen från universitetet med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT) tillsammans med den humaniska terapin tillåter en pragmatisk men djupgående arbetsmetod. För en större bredd gjorde jag en master i hälsopsykologi som centrerar sig på vår psykologi i olika hälsotillstånd och sjukdomar.

Jag har den spanska motsvarigheten till legitimerad psykolog och driver numera min egen verksamhet, ett godkänt hälsovårdscenter enligt Andalusiens regionala regering, i Fuengirola (mellan Malaga och Marbella). Som bosatt på Costa del Sol har jag en internationell klientell då jag tar emot svensk-, spansk- och engelsktalande enskilt, som par eller i familjeterapi.

Min grundsyn på människan och existensen i den här tillvaron vilar på humanistisk och kristen värdegrund. Min syn på psykisk hälsa är färgad av en kombination av Själavård i Luthersk kyrkotradition, skolning i Psykoterapi hos stiftelsen Sankt Lukas och Psykologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Som jag ser det, har varje människa ett unikt reaktionsmönster vid psykisk påfrestning. Det gör att mitt arbetssätt blir att möta den hjälpsökande där han eller hon befinner sig i sin livsutmaning. Jag lägger mig vinn om att allians uppstår och bibehålls mellan den hjälpsökande och mig som Själasörjare och Psykoterapeut för att samtalen/psykoterapin ska ge så god effekt som möjligt. Alliansen är den tydligaste faktorn för en lyckad behandling oavsett metod inom psykoterapiforskningen. Min erfarenhet är att det som den hjälpsökande inte vågar prata om eller saknar verktyg för att hantera, går att tillsammans med sin terapeut på ett både lekfullt och allvarsamt sätt finna ord och verktyg för. I terapin prövar och tränar den hjälpsökande med min hjälp på det som fungerar mindre bra och kan med tiden i bästa fall pröva nyvunnen insikt även utanför terapirummet. I terapin hos mig blir den hjälpsökande bättre rustad att hantera relationer och känslor och uppnår på så sätt psykiska hälsa.

Kontakta mig direkt: tereza@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.