dsc-9790.jpg
 

Therése Burman

 

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2012 med basutbildning (steg 1) i KBT (kognitiv beteendeterapi) samt PDT (psykodynamisk terapi). Efter flera års arbete inom primärvården har jag fått en god erfarenhet av att arbeta med vuxna och ungdomar med depression, ångesttillstånd, fobier, stress- och utmattning, sömnproblematik, smärta och fysisk ohälsa samt kris-och sorgereaktioner. Från tidigare tjänster som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri samt skola och förskola har jag även erfarenhet av behandlingsarbete med familjer med barnet och dess behov i fokus. Jag har specialkompetens i arbete med familjer som upplever kris och sorg. (Leder även samtalsgrupper för barn och ungdomar vars förälder har dött, se www.sunnanang.se, samt erbjuder utbildningar inom detta område). Jag erbjuder följande behandlingar:

Individuell psykoterapi
KBT
I KBT utgår vi från sambanden mellan våra tankar, känslor, fysiska reaktioner, beteenden och de olika konsekvenser som dessa får. I det kognitiva arbetet får du hjälp att undersöka, medvetandegöra, hitta förhållningssätt till och ibland förändra, destruktiva tankemönster med hjälp av olika tekniker. I det beteendebaserade arbetet använder vi oss av tekniker såsom beteendeaktivering, exponering, färdighetsträning (såsom i kommunikation och socialt samspel), och beteendeexperiment beroende på aktuell problematik. Vi arbetar även med strategier för att medvetandegöra samt ta hand om känslor och fysiska reaktioner på hjälpsamma sätt.

ACT
I ACT arbetar vi för ett mer öppet och tillåtande förhållningsätt till tankar och känslor. Beroende på behov och problematik får du lära sig acceptansstrategier, arbeta med medveten närvaro och perspektivtagande, samt identifiera grundläggande värderingar i livet och ibland göra beteendeförändringar för att kunna leva mer i linje med dessa. När vi kan göra det upplevs livet ofta som mer meningsfullt och givande.


Jag är ackrediterad av Region Skåne att arbeta med KBTkort och KBTlång psykoterapi inom Hälsoval Skåne och tar därmed emot patienter med remiss från primärvårdsläkare.


Parterapi
IBCT(Integrative Behavioural Couples Therapy) är en parterapi inom ramen för KBT med fokus på att öka acceptans samt förståelse för varandra med hjälp av en fördjupad kommunikation. Som en följd av detta kan ni också bli mer mottagliga för att göra de förändringar som är verkligt viktiga.

EFT(Emotionsfokuserad terapi) är en metod för parterapi med utgångspunkt i anknytningsteorin. Här får ni arbeta med att återupprätta eller stärka den känslomässiga kontakten i parrelationen. I detta arbete utgör tillgänglighet, lyhördhet och engagemang för varandra viktiga faktorer vilket ni får möjlighet att arbeta med i mer strukturerade samtal såväl i terapirummet som hemma.

Familjerådgivning och föräldrakonsultationer.

Jag tar emot patienter med remiss samt privat, och erbjuder psykoterapi på svenska och engelska.

Kontakta mig direkt: therese@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.