Grundutbildning i IPT hösten 2019

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa.


Skärmavbild 2019-07-03 kl. 11.40.16.png

Sekundär traumatisering med Kerstin Palmer

Denna utbildning ger dig information om sekundärtraumatisering hos yrkesverksamma och om tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet. Lär dig känna igen vanliga reaktioner på sekundär traumatisering och få tillgång till ett stort antal metoder för att förstå och hantera vad som händer dig


Sorgebearbetning

Sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster.
Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.


flyby-events-flygupplevelser.jpg

Flygrädsla

I samarbete med Flyby hjälper vi dig att bli mer avslappnad inför att flyga. Kurserna är i unik exponeringsmiljö på Skurup.