Grundutbildning i IPT hösten 2019

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa.


Sorgebearbetning

Sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster.
Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.


Flygrädsla

I samarbete med Flyby hjälper vi dig att bli mer avslappnad inför att flyga. Kurserna är i unik exponeringsmiljö på Skurup.