Vi jobbar här

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Therese Burman, Leg Psykolog, STP Psykolog i klinisk psykologi, basutbildad KBT terapeut ackrediterad av region Skåne

Therese Burman, Leg Psykolog, STP Psykolog i klinisk psykologi, basutbildad KBT terapeut ackrediterad av region Skåne


Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, ackred PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, ackred PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Pelle Olsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Pelle Olsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)


Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Pia Marie Keanius, Socionom, leg Psykoterapeut inriktning PDT ackrediterad av region Skåne

Pia Marie Keanius, Socionom, leg Psykoterapeut inriktning PDT ackrediterad av region Skåne

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi, Familjerådgivare

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi, Familjerådgivare

Ebba Fransson, Beteendevetare

Ebba Fransson, Beteendevetare

Agneta Reneby, leg Psykolog, leg Psykoterapeut

Agneta Reneby, leg Psykolog, leg Psykoterapeut

Tereza Lindberg, Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

Tereza Lindberg, Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

Frida Axelsson, examinerad Psykolog, inriktning KBT, pågående basutbildning i psykoterapi

Frida Axelsson, examinerad Psykolog, inriktning KBT, pågående basutbildning i psykoterapi

Anne-Christine Nordström, leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Anne-Christine Nordström, leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Fanny Hautamäki, administratör

Fanny Hautamäki, administratör

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi/naturunderstödd rehabilitering vid SLU i Alnarp

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi/naturunderstödd rehabilitering vid SLU i Alnarp

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad av region Skåne PDTlång

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad av region Skåne PDTlång

Julie Franzén, leg. Psykolog, basutbildad KBT terapeut.

Julie Franzén, leg. Psykolog, basutbildad KBT terapeut.

Kristina Helgstrand, legitimerad Psykoterapeut, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Kristina Helgstrand, legitimerad Psykoterapeut, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Pia Bredberg, Socionom, leg. Psykoterapeut familjeinriktning, ack. IPT

Pia Bredberg, Socionom, leg. Psykoterapeut familjeinriktning, ack. IPT

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut,

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut,

Victor Hagström, IT-ansvarig

Victor Hagström, IT-ansvarig

Hanna Persson, psykologassistent

Hanna Persson, psykologassistent

Isabelle Brinkåker Bäcker, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Socionom, Familjeterapeut och Psykoterapeutkandidat inriktning mot PDT

Isabelle Brinkåker Bäcker, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Socionom, Familjeterapeut och Psykoterapeutkandidat inriktning mot PDT

Mikael Hedström, bitr Verksamhetschef Stockholm, Socionom leg Psykoterapeut

Mikael Hedström, bitr Verksamhetschef Stockholm, Socionom leg Psykoterapeut

Malin Ström, socionom, Steg 1 KBT, akred KBT terapeut, vidareutbildad i krishantering. och MI.

Malin Ström, socionom, Steg 1 KBT, akred KBT terapeut, vidareutbildad i krishantering. och MI.

Charlotte Angel, presskontakt, skribent

Charlotte Angel, presskontakt, skribent

Elin Björkstam, Socionom & leg. psykoterapeut, Ack. hos Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi (PDT), Vidareutbildad i mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Elin Björkstam, Socionom & leg. psykoterapeut, Ack. hos Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi (PDT), Vidareutbildad i mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

 

Malmö

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd enl Svenska kyrkans ordning, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd enl Svenska kyrkans ordning, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Therese Burman, leg Psykolog, STP-Psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling, ackrediterad KBT terapeut

Therese Burman, leg Psykolog, STP-Psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling, ackrediterad KBT terapeut


Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad PDT terapeut

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad PDT terapeut

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Ebba Fransson, Beteendevetare

Ebba Fransson, Beteendevetare

Pelle Olsson, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Pelle Olsson, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Pia Bredberg, Socionom, leg. Psykoterapeut familjeinriktning, ack. IPT

Pia Bredberg, Socionom, leg. Psykoterapeut familjeinriktning, ack. IPT

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska

Kristina Helgstrand, legitimerad Psykoterapeut, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Kristina Helgstrand, legitimerad Psykoterapeut, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, legitimerad Psykoterapeut, auktoriserad Familjerådgivare, ackrediterad PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, legitimerad Psykoterapeut, auktoriserad Familjerådgivare, ackrediterad PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Malin Ström, socionom, Steg 1 KBT, akred KBT terapeut, vidareutbildad i krishantering. och MI.

Malin Ström, socionom, Steg 1 KBT, akred KBT terapeut, vidareutbildad i krishantering. och MI.

Charlotte Angel, presskontakt, skribent

Charlotte Angel, presskontakt, skribent

Fanny Hautamäki, administratör

Fanny Hautamäki, administratör

 

Lund

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Hanna Persson, Psykologassistent

Hanna Persson, Psykologassistent

Isabelle Brinkåker Bäcker, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Socionom, Familjeterapeut och Psykoterapeutkandidat inriktning mot PDT

Isabelle Brinkåker Bäcker, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Socionom, Familjeterapeut och Psykoterapeutkandidat inriktning mot PDT

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Elin Björkstam, Socionom & leg. psykoterapeut, Ack. hos Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi (PDT), Vidareutbildad i mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Elin Björkstam, Socionom & leg. psykoterapeut, Ack. hos Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi (PDT), Vidareutbildad i mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Helsingborg

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Pia Marie Keanius, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, ackred PDT terapeut

Pia Marie Keanius, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, ackred PDT terapeut

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Kristina Helgstrand, legitimerad Psykoterapeut, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Kristina Helgstrand, legitimerad Psykoterapeut, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

 

Kristianstad 

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, ackred PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, ackred PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Jessica Sörensen, Psykologassistent

 

Landskrona

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Jessica Sörensen, Psykologassistent

Jessica Sörensen, Psykologassistent

 

 Höganäs

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

 

Höllviken  

 
Malin Ström, socionom, Steg 1 KBT, akred KBT terapeut, vidareutbildad i krishantering. och MI.

Malin Ström, socionom, Steg 1 KBT, akred KBT terapeut, vidareutbildad i krishantering. och MI.

 

 Gärsnäs

Ann Madsen, legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

Ann Madsen, legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

 

 Stockholm

Mikael Hedström, bitr. Verksamhetschef Stockholm, Socionom, leg Psykoterapeut

Mikael Hedström, bitr. Verksamhetschef Stockholm, Socionom, leg Psykoterapeut

Frida Axelsson, examinerad Psykolog, inriktning KBT, pågående basutbildning i psykoterapi

Frida Axelsson, examinerad Psykolog, inriktning KBT, pågående basutbildning i psykoterapi

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

 

 Göteborg

Anne-Christine Nordström, leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Anne-Christine Nordström, leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Isabelle Brinkåker Bäcker, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Socionom, Familjeterapeut och Psykoterapeutkandidat inriktning mot PDT

Isabelle Brinkåker Bäcker, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, Socionom, Familjeterapeut och Psykoterapeutkandidat inriktning mot PDT

 

Växjö

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Ebba Fransson, Beteendevetare

Ebba Fransson, Beteendevetare

 

 Eksjö

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi/naturunderstödd rehabilitering vid SLU i Alnarp

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi/naturunderstödd rehabilitering vid SLU i Alnarp

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

 

Partille 

Anne-Christine Nordström, leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Anne-Christine Nordström, leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

 

 Linköping

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Agneta Reneby, leg Psykolog, leg Psykoterapeut

Agneta Reneby, leg Psykolog, leg Psykoterapeut

 

 Köpenhamn

Kristina Helgstrand, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Kristina Helgstrand, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

 

London 

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

 

 Fuengirola, Spanien

Tereza Lindberg, Licenciada en Psicología, especializada en Psicología Clínica, Máster en Psicología de la Salud, Formación en Terapia Gestalt/Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

Tereza Lindberg, Licenciada en Psicología, especializada en Psicología Clínica, Máster en Psicología de la Salud, Formación en Terapia Gestalt/Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

 

Barcelona 

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut

 

Morgan Hill, Kalifornien 

Julie Franzén, leg. Psykolog

Julie Franzén, leg. Psykolog