Vi allihopa

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Leg psykolog, basutbildad KBTterapeut ackred av region Skåne, Masterexamen i Utvecklingspsykologi (Åbo Akademi, Finland). Utbildad Yogalärare.

Leg psykolog, basutbildad KBTterapeut ackred av region Skåne, Masterexamen i Utvecklingspsykologi (Åbo Akademi, Finland). Utbildad Yogalärare.

Socionom, legi Psykoterapeut, Familjerådgivare, ackred IPT terapeut av region Skåne

Socionom, legi Psykoterapeut, Familjerådgivare, ackred IPT terapeut av region Skåne

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, ackred PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, ackred PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackred KBT terapeut av region Skåne

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackred KBT terapeut av region Skåne

Pelle Olsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Pelle Olsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)


Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Lare Kontridze, Psykologassistent

Lare Kontridze, Psykologassistent

Pia Marie Keanius, Socionom, leg Psykoterapeut inriktning PDT ackrediterad av region Skåne

Pia Marie Keanius, Socionom, leg Psykoterapeut inriktning PDT ackrediterad av region Skåne

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Karin Beijer, Socionom, Jur kand, leg Psykoterapeut

Karin Beijer, Socionom, Jur kand, leg Psykoterapeut

Agneta Reneby, leg. Psykoterapeut

Agneta Reneby, leg. Psykoterapeut

Tereza Lindberg, Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

Tereza Lindberg, Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

Frida Axelsson, Psykologassistent

Frida Axelsson, Psykologassistent

Anne-Christine Nordström, Leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Anne-Christine Nordström, Leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Therese Burman, Leg Psykolog, basutbildad KBT terapeut ackrediterad av region Skåne

Therese Burman, Leg Psykolog, basutbildad KBT terapeut ackrediterad av region Skåne


Pernilla Jennervall, Socionom, Familjerådgivare, basutbildad psykoterapeut integrativ inriktning, KBT

Pernilla Jennervall, Socionom, Familjerådgivare, basutbildad psykoterapeut integrativ inriktning, KBT

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi vid SLU i Alnarp

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi vid SLU i Alnarp

Tobias Richard, Leg lärare inom Idrott & Hälsa samt ämnet Psykologi, European Mastersexamen i Idrottspsykologi, basutbildad i psykoterapi med psykodynamisk inriktning

Tobias Richard, Leg lärare inom Idrott & Hälsa samt ämnet Psykologi, European Mastersexamen i Idrottspsykologi, basutbildad i psykoterapi med psykodynamisk inriktning

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad av region Skåne PDTlång

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad av region Skåne PDTlång

Julie Franzén, leg. Psykolog, basutbildad KBT terapeut.

Julie Franzén, leg. Psykolog, basutbildad KBT terapeut.

Kristina Helgstrand, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Kristina Helgstrand, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Pauline Berndtsson, Presskontakt

Pauline Berndtsson, Presskontakt

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut,

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut,

Victor Hagström, IT-ansvarig

Victor Hagström, IT-ansvarig

Marina Simonsson, Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Marina Simonsson, Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

 

Malmö

Johan Hagström, Präst, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Johan Hagström, Präst, leg Psykoterapeut, aukt Familjerådgivare, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Therese Burman, Legitimerad Psykolog, basutbildad KBT terapeut ackrediterad av region Skåne

Therese Burman, Legitimerad Psykolog, basutbildad KBT terapeut ackrediterad av region Skåne


Karin Beijer, Socionom, Jur kand, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning

Karin Beijer, Socionom, Jur kand, legitimerad Psykoterapeut med familjeinriktning

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad av region Skåne PDTlång

Annelie Bergström, leg Psykolog, Mindfulnessinstruktör steg 1, ackrediterad av region Skåne PDTlång

Leg psykolog, basutbildad KBTterapeut ackrediterad av region Skåne, Masterexamen i Utvecklingspsykologi (Åbo Akademi, Finland). Utbildad Yogalärare.

Leg psykolog, basutbildad KBTterapeut ackrediterad av region Skåne, Masterexamen i Utvecklingspsykologi (Åbo Akademi, Finland). Utbildad Yogalärare.

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Tobias Richard, Leg lärare inom Idrott & Hälsa samt ämnet Psykologi, European Mastersexamen i Idrottspsykologi, basutbildad i psykoterapi med psykodynamisk inriktning

Tobias Richard, Leg lärare inom Idrott & Hälsa samt ämnet Psykologi, European Mastersexamen i Idrottspsykologi, basutbildad i psykoterapi med psykodynamisk inriktning

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Annika Kristensson, Beteendevetare, Skådespelare, Dramapedagog, diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i integrativ psykoterapi, pågående medicine magister i bildterapi

Lara Kontridze, Psykologassistent

Lara Kontridze, Psykologassistent

Frida Axelsson, Psykologassistent

Frida Axelsson, Psykologassistent

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska

Kristina Helgstrand, Psykoterapeut vid EFT-Instituttet i København, kandidat i Organisations Psykologi, DePaul University i Chicago

Kristina Helgstrand, Psykoterapeut vid EFT-Instituttet i København, kandidat i Organisations Psykologi, DePaul University i Chicago

Pelle Olsson, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Pelle Olsson, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ)

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackrediterad KBT terapeut av region Skåne

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackrediterad KBT terapeut av region Skåne

Marina Simonsson, Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Marina Simonsson, Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, legitimerad Psykoterapeut, auktoriserad Familjerådgivare, ackrediterad PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Ing Marie Andersson, Socialpedagog, legitimerad Psykoterapeut, auktoriserad Familjerådgivare, ackrediterad PDTlång terapeut av region Skåne, certifierad i sorgbearbetning

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

Linda Wahlberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut, basutbildad i Integrativ psykoterapi, EFT, IBCT, KBT, ACT. Grundyrke är Tandsköterska.

 

Lund

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Lara Kontridze, Psykolog

Lara Kontridze, Psykolog

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Anette Ulfhager, Beteendevetare, fil mag. i Psykologi, Familjeterapi steg 1, GSI, basutbildad i Psykoterapi PDT

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackrediterad KBT terapeut av region Skåne

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackrediterad KBT terapeut av region Skåne

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ) Ackred KBT terapeut

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ) Ackred KBT terapeut

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

 

Helsingborg

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Eva Malmstein, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare, ackred IPT terapeut av region Skåne

Eva Malmstein, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare, ackred IPT terapeut av region Skåne

Pia Marie Keanius, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, ackred PDT terapeut

Pia Marie Keanius, Socionom, legitimerad Psykoterapeut, ackred PDT terapeut

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackrediterad KBT terapeut av region Skåne

Sofia Widegren, PTP-psykolog, ackrediterad KBT terapeut av region Skåne

Frida Axelsson, Psykologassistent

Frida Axelsson, Psykologassistent

Marina Simonsson, Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Marina Simonsson, Idrottslärare med kandidatexamen i träning och hälsa, diplomerad ICF coach, Arbetslivspedagog

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Maria Arvidsson, Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi enligt UHÄ. Ackred KBT terapeut

Lara Kontridze, Psykolog

Lara Kontridze, Psykolog

 

Landskrona

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Maria Arvidsson, leg. Psykoterapeut

Maria Arvidsson, leg. Psykoterapeut

 

 Höganäs

Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare, ackred IPT terapeut av region Skåne

Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Familjerådgivare, ackred IPT terapeut av region Skåne

 

Höllviken  

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Joanna Knuhtsen, Beteendevetare, Vice Verksamhetschef, Personal och administrativt ansvar. Stöd & råd

Lara Kontridze, Psykolog

Lara Kontridze, Psykolog

 

 Gärsnäs

Ann Madsen, legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

Ann Madsen, legitimerad integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, legitimerad Distriktssköterska.

 

 Göteborg

Anne-Christine Nordström, Leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Anne-Christine Nordström, Leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

 

Växjö

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

 

 Eksjö

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Johan Hagström, Verksamhetschef, Prästvigd för Svenska kyrkan, leg Psykoterapeut, Handledare i psykoterapi (UHÄ), aukt Familjerådgivare, cert i Sorgbearbetningsmetoden

Pernilla Jennervall, Socionom, Familjerådgivare, basutbildad psykoterapeut integrativ inriktning, KBT

Pernilla Jennervall, Socionom, Familjerådgivare, basutbildad psykoterapeut integrativ inriktning, KBT

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi vid SLU i Alnarp

Katarina Hagström, Socionom, Symbolterapeut, utbildad i Trädgårdsterapi vid SLU i Alnarp

 

Partille 

Anne-Christine Nordström, Leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

Anne-Christine Nordström, Leg Psykoterapeut, Högskoleexamen psykologi godkänt av socialstyrelsen inför legitimationen

 

 Linköping

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Malin Nestor, leg. Arbetsterapeut

Agneta Reneby, leg. Psykoterapeut

Agneta Reneby, leg. Psykoterapeut

 

 Köpenhamn

Kristina Helgstrand, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Kristina Helgstrand, M.Sc. Psychology 4-årig utbildning i psykoterapi, Danmark

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

Ann Madsen, leg integrativ Psykoterapeut, diplomerad uttryckande konstterapeut, leg Distriktssköterska.

 

London 

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

Lars Davidsson, Specialist i allmänpsykiatri (United Kingdom och Sverige), Medlem Royal College of Psychiatrists och Expert Witness Institute. Ackrediterad Mediator (LSM). Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi

 

 Fuerventura, Spanien

Tereza Lindberg, Licenciada en Psicología, especializada en Psicología Clínica, Máster en Psicología de la Salud, Formación en Terapia Gestalt/Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

Tereza Lindberg, Licenciada en Psicología, especializada en Psicología Clínica, Máster en Psicología de la Salud, Formación en Terapia Gestalt/Spansklegitimerad psykolog, specialiserad i klinisk psykologi, master i hälsopsykologi, utbildad i gestaltterapi.

 

Barcelona 

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut

Teresa Ståhlberg, leg Psykolog,vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi, basutbildad KBT terapeut

 

Morgan Hill, Kalifornien 

Julie Franzén, leg. Psykolog

Julie Franzén, leg. Psykolog