HANDLEDNING FÖR INDIVID OCH GRUPP

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning. Handledning är ett sätt att bevara kvalitén och utveckla det professionella i dessa möten. Syftet är att fördjupa Din teoretiska förankring och öka medvetenhet om Ditt personliga förhållningssätt. Handledning bidrar till ett ökat välmående och förebygger stress och utmattningstillstånd.

Vi erbjuder handledning för Individ & Grupp och till både offentlig och privat verksamhet.

Grupphandledning är ett effektivt sätt att utveckla både samarbete och kompetens inom en arbetsgrupp. Utifrån gruppens behov kommer vi överens om ett gemensamt fokus och en målsättning som vi jobbar mot. Det kan till exempel vara:

  • Processhandledning inom socialt inriktad verksamhet, diakoner, präster, psykiatri, habilitering och omsorg, LSS

  • Familjerekonstruktion

  • Metodhandledning utifrån ett systemiskt synsätt

  • Hitta sin roll och identitet i arbetet

  • Chefshandledning

Individuell handledning innebär en möjlighet att reflektera och utveckla nya strategier som för arbetet i önskad riktning. Att arbeta ensam i människovårdande yrken utgör en särskild belastning. Här kan handledning vara ett sammanhang som kan verka avlastande och ge inspiration.

Föräldrahandledning inom LSS är en specialité som vi har utvecklat under åren som förälder till funktionshindrat barn. Det är ett sätt att få ökad medvetenhet och förståelse för Dig själv och Ditt samspel med andra. Som förälder är det av största vikt att ha ett fungerande samspelsmönster och kunna anpassa detta utifrån de situationer Du ställs inför. Det kan handla om att få personliga assistenter, handläggare m.fl att lyssna och förstå Dig och förankra idéer. Det kan också handla om att lösa problem, sätta tydliga ramar och gränser, lösa konflikter eller hantera kriser. Att reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner kan ge ökad självkännedom och bättre föräldra- och ledarskap.