STÖD & RÅDGIVANDE SAMTAL

Stöd & Rådgivande samtal via samtal på mottagning, telefon, chatt eller videosamtal.

I dessa samtal får du hjälp med frågor som rör din psykiska hälsa eller en närstående. De flesta människor känner någon gång i livet behov av stöd från någon utomstående. Det kan gälla stressymtom, oro och ångest, relationsproblem på arbetet eller hemma eller oro för barnen och anhöriga. Du får råd och stöd för att komma vidare i behandling om du behöver det.

Du kan ringa och rådfråga angående ditt eller ert välmående. Vi erbjuder stödsamtal och rådgivning kring olika typer av mänskliga utmaningar.

Om du är osäker på vilken typ av behandling du/ni har behov av kan vi hjälpa till med coaching och även göra en vårdplanering. Vi kan tillsammans hitta en metod som passar just dig/er samt lämplig behandlare.

I Lund, Malmö, Växjö, Eksjö, Kristianstad och Helsingborg erbjuder vi dessa samtal till rabatterat pris för studenter. Studentleg krävs.