edited.jpg

indiViduell psykoterapi

Individuell psykoterapi hjälper dig att hantera svårigheter och utmaningar i livet. Detta kan röra depression, ångestproblematik och stressrelaterade besvär mm. Klicka här om du har en remiss eller önskar gå privat.


family-photo.jpg

Familjerådgivning, Familjeterapi & parterapi

I alla känslomässigt nära relationer finns ett behov att balansera två grundläggande livsbehov: å ena sidan behovet av närhet och anknytning och å andra sidan behovet av autonomi och självständighet. I denna balansakt fastnar många par och utvecklar negativa samspelsmönster som ständigt upprepas.


edited.jpg

Handledning

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning. Handledning är ett sätt att bevara kvalitén och utveckla det professionella i dessa möten.


 

Har du en fråga?