IPT - Interpersonell Terapi

 

Interpersonell terapi, IPT, är en strukturerad form av psykoterapi med fokus på relationer. Problem i betydelsefulla relationer kan leda till olika symptom som psykologisk stress, depression eller ångest.

Genom att bli uppmärksam på vårt sätt att reagera känslomässigt ökar vår förmåga att förstå och hantera sociala sammanhang.

Interpersonell terapi, IPT har visat gott resultat för personer som lider av:

  • Oro och stress

  • Nedstämdhet eller depression

  • Depression under graviditet och efter förlossning

  • Sorg som inte går över

Det är en så kallad tidsbegränsad behandling. För att snabbt avgränsa terapin och koncentrera kraften där den som mest behövs bestämmer vi vid de första tillfällena vilket fokusområde vi skall ha och arbetar sedan strukturerat utifrån detta.
Interpersonell terapi, IPT har visat sig nå goda resultat och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Tillsammans med Din behandlande psykoterapeut lägger Du upp behandlingen så att den blir hjälpsam för Dig.

Vi erbjuder IPT via remiss i följande städer:

  • Malmö

  • Lund

  • Helsingborg

  • Höganäs


Skicka ett meddelande till oss

Avbokningar sker via mail till berörd behandlare. Mailadresser finner ni under personal.

 
Namn *
Namn
Vilken mottagning riktar du dig till i första hand?