Annika Kristensson

 

I 30 år har jag arbetat och utbildat mig inom teater/kultur och terapi/psykologi. Först läste jag Psykologi på Lunds universitet. Intresset av att förstå människan inifrån tog mig till min första skådespelarutbildning. I många år spelade jag främst barn och familjeföreställningar där syftet var att öppna och frigöra känslor och tankar hos publiken. Där upptäckte jag att det via kreativiteten finns fantastiska möjligheter att vitalisera och läka människor i alla åldrar. Några år innan jag fick min dotter fördjupade jag mig åter i psykologi och olika terapimetoder. Sedan dess har jag tagit emot enskilda klienter och grupper i terapi och är i slutet av utbildningen till medicine magister i bildterapi på Umeå universitet.

När vi ger utveckling och läkning plats i våra liv, ger vi till oss själva, till vår omvärld och i förlängningen blir vi delaktiga till att skapa en bättre värld! Med samtalet och bildskapande som utgångspunkt använder jag metoder från både den psykodynamiska- och den kognitiva inriktningen med säkerställd evidens. I närvaro och autenticitet möter jag dig där du är utifrån dina behov. Medicinsk bildterapi är en behandlingsform som använder bildskapandet för kommunikation och uttryck. Ibland kan känslor, tankar och beteende vara svåra att förstå och få grepp om. Här kan bildskapandet hjälpa till då olika tidsperioder och komplexa samband kan uttryckas i en bild samtidigt. Ingen förkunskap behövs. Bildterapin befrämjar hälsan genom att utveckla och föra samman känslor, tankar, sinnesförnimmelser, motorik, och hjärnfunktioner och dess processer. I slutet av terapin kan vi återknyta till terapiprocessen genom bilderna som är en konkret dokumentation av processen.

Jag samarbetar med kulturinstutioner, universitet, skola/förskola och vård/omsorg i och utanför Sverige. Jag tar emot svensktalande, engelsktalande, dansktalande och norsktalande klienter. Jag erbjuder Medicinsk bildterapi (inkl integrativ psykoterapi steg 1): individuellt och i grupp

Utbildning

• Med.mag i bildterapi (pågående)

• Integrativ psykoterapi steg 1 (Self Compassion, relationell, mindfulness, ACT mfl)

• Fil.kand dramaped och beteendevetenskap

• Dipl psykosyntseterapeut

• Skådespelarutb: Cantabile 2 och DI mfl