Familjeterapeuterna-40 Fyrkantig 1.jpg
 

Johan Hagström

 

Med dryga 30 års erfarenhet av människo­vårdande arbeten inom Vård, Social Omsorg, Svenska kyrkan, Kriminalvård och Familjerådgivning är jag trygg i mötet med enskilda, par, familjer och grupper. Den mest värdefulla erfarenheten för mig, och som har påverkat mitt sätt att vara och fungera allra mest, är mina två pojkars födelse och uppväxt. Min förstfödde sons behov av särskild hjälp och stöd pga ett medfött flerfunktionshinder har gett mig lärdomen att hantera psykisk påfrestning, känna djup tacksamhet och förundran över livet. Min yngste son har lärt mig vikten av känslighet och lyhördhet för det barn och ungdomar utkämpar i vår samtid och en stor glädje över livet.

Min grundsyn på människan och existensen i den här tillvaron vilar på humanistisk och kristen värdegrund. Min syn på psykisk hälsa är färgad av en kombination av Själavård i Luthersk kyrkotradition, skolning i Psykoterapi hos stiftelsen Sankt Lukas och Psykologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Som jag ser det, har varje människa ett unikt reaktionsmönster vid psykisk påfrestning. Det gör att mitt arbetssätt blir att möta den hjälpsökande där han eller hon befinner sig i sin livsutmaning. Jag lägger mig vinn om att allians uppstår och bibehålls mellan den hjälpsökande och mig som Själasörjare och Psykoterapeut för att samtalen/psykoterapin ska ge så god effekt som möjligt. Alliansen är den tydligaste faktorn för en lyckad behandling oavsett metod inom psykoterapiforskningen. Min erfarenhet är att det som den hjälpsökande inte vågar prata om eller saknar verktyg för att hantera, går att tillsammans med sin terapeut på ett både lekfullt och allvarsamt sätt finna ord och verktyg för. I terapin prövar och tränar den hjälpsökande med min hjälp på det som fungerar mindre bra och kan med tiden i bästa fall pröva nyvunnen insikt även utanför terapirummet. I terapin hos mig blir den hjälpsökande bättre rustad att hantera relationer och känslor och uppnår på så sätt psykiska hälsa.

Jag är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning (94), auktoriserad Familje­rådgivare (06), legitimerad Psykoterapeut (12) och Psykoterapihandledare enligt UHÄ (16) vilket är skyddade yrkestitlar och en kvalitetssäkring. Som Präst har jag arbetat som Kontraktsadjunkt i dåvarande Malmö kyrkliga samfällighet och som fängelsepräst (NAV) inom Kriminalvården i Malmö (95-01). NAV - Nämnden för Andlig Vård organiserade Själavårdsarbetet inom Kriminalvården. Efter några år inom Kriminalvården började jag en grundläggande psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori (98-00). Efter utbildningen har jag innehaft tjänster som Präst inom Sinnesromässorna i Malmö, Familjerådgivare i Svenska kyrkan i Lund och Familjerådgivning Öresund i Helsingborg. Efter 10 år som auktoriserad Familjerådgivare och Präst vid Sinnesromässorna påbörjade jag legitimationsgrundande utbildning i Systemteori. Jag har sedan vidareutbildat mig i metoden IPT, Inter­personell Psyko­terapi (14), Sorgbearbetning (15) och Psykoterapihandledare enligt UHÄ (16). Själavårdsutbildningar har jag gått i Sankt Lukas regi (95-02). Efter åren som anställd i olika organisationer grundade jag Familjeterapeuterna Syd AB (12) med syftet att utveckla Familjeterapin till en för vår tid mer tilltalande behandlingsmetod för enskilda och familjer. Jag är sedan 2014 verksamhetschef på Familjeterapeuterna Syd AB.

Handlednings- och utbildningsuppdrag tar jag med glädje mig an inom Utbildning, Näringsliv, Kriminalvård, Kyrkliga organisationer, Socialtjänst, Familjerådgivning, Vård och Omsorg.

Jag tar enbart emot privata klienter i psykoterapi.

Kontakta mig direkt: johan@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kan även boka tid online genom knappen nedan.

Välkommen!