edited.jpg

indiViduell psykoterapi

Individuell psykoterapi hjälper dig att hantera svårigheter och utmaningar i livet. Detta kan röra depression, ångestproblematik och stressrelaterade besvär mm. Klicka här om du har en remiss eller önskar gå privat.


family-photo.jpg

Familjerådgivning, Familjeterapi & parterapi

I alla känslomässigt nära relationer finns ett behov att balansera två grundläggande livsbehov: å ena sidan behovet av närhet och anknytning och å andra sidan behovet av autonomi och självständighet. I denna balansakt fastnar många par och utvecklar negativa samspelsmönster som ständigt upprepas.


edited.jpg

Handledning

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning. Handledning är ett sätt att bevara kvalitén och utveckla det professionella i dessa möten.


about-image.jpg

VIlka är vi?

Grundaren Johan Hagström bildade Familjeterapeuterna Syd AB år 2012 med syftet att skapa ett innovativt behandlingsarbete med ledorden respekt, transparens och glädje. Intentionen är att klienten ska mötas av personlig service, korta väntetider och behandlare som vill utvecklas med sin samtid.

En presentation av varje enskild terapeut hittar du under personal.


Har du en fråga?

Vanliga frågor (inkl. uppskattade väntetider)