Individuell psykoterapi remiss

indiViduell psykoterapi

Våra psykologer och psykoterapeuter hjälper dig att hantera svårigheter och utmaningar i livet. Detta kan röra depression, ångestproblematik och stressrelaterade besvär mm. Klicka här om du har en remiss eller önskar gå privat.


Familjerådgivning, Familjeterapi & parterapi

Familjerådgivning, Familjeterapi & parterapi

I alla känslomässigt nära relationer finns ett behov att balansera två grundläggande livsbehov: å ena sidan behovet av närhet och anknytning och å andra sidan behovet av autonomi och självständighet. I denna balansakt fastnar många par och utvecklar negativa samspelsmönster som ständigt upprepas.


Handledning

Handledning

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning. Handledning är ett sätt att bevara kvalitén och utveckla det professionella i dessa möten. Vi erbjuder handledning i Skåne och anknytande län.


Familjeterapeuterna gruppbild

VIlka är vi?

Grundaren Johan Hagström bildade Familjeterapeuterna Syd AB år 2012 med syftet att skapa ett innovativt behandlingsarbete med ledorden respekt, transparens och glädje. Intentionen är att klienten ska mötas av personlig service, korta väntetider och psykologer & psykoterapeuter som vill utvecklas med sin samtid.

En presentation av varje enskild behandlare hittar du under personal.


Vad är psykisk ohälsa?

frågor och svar om psykisk ohälsa

Vad är psykoterapi? Hur går det till? Vad är skillnaden mellan KBT och PDT?

Här samlar vi några frågor och svar som kan vara till hjälp om du, eller någon anhörig till dig, lider av psykisk ohälsa.


Har du en fråga?

Vanliga frågor (inkl. uppskattade väntetider för remiss)

Aktuella priser för privat psykoterapi hittar du under knappen Boka tid


Nöjda kunder & samarbetspartners